กลับ

รับสมัคร Process Improvement Specialist

REDD Space Management Limited

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละวันของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว กำหนดทิศทางการพัฒนาพลิตภันฑ์ บริการ และการทำงาน เพื่อประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นของพนักงาน นำไปสู่ประสบการณ์การใช้บริการที่มีระดับเสริมสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลักษณะงานในด้านต่างๆ - ศึกษาและประเมิน : ศึกษาค้นคว้าศักยภาพ การดำเนินงานและการให้บริการทั่วไปของบริษัท วิเคราะห์ตรวจสอบหาวิธีการทำงานที่บกพร่อง สำรวจการใช้งานของลูกค้าเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยกำหนดการตรวจสอบและสำรวจอย่างทั่วถึง - กำหนดเป้าหมาย : กำหนดแนวทางกระบวนการทำงานและระบบงานให้มีความทันสมัยและแข่งขันได้ จัดเรียงลำดับความสำคัญเป้าหมายย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเป้าหมายของแบรนด์ และนโยบายความยั่งยืนของแบรนด์ - พัฒนาแผนกลยุทธิ : จัดทำแผนพัฒนาบริการหลักและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแผนงาน เตรียมแผนสื่อสารในทุกระดับองค์กร รวมทั้งกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน - ดำเนินการและจัดการแผนกลยุทธ์ : ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าและกระบวนการภายในองค์กร บริหารโครงการไปอย่างมีประสิทธิภาพ - วัดผลดำเนินการและปรับปรุง : ประเมิณผลลัพท์จริงอยู่สม่ำเสมอ และปรับปรุงแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตรงเวลา และอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสม - พัฒนาประสบการณ์บริการ : สร้างและปรับปรุงบริการใหม่เพื่อสนับสนุนการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้บริการของบริษัทตอบโจทย์อยู่เสมอ ประสานงานกับ Projects Specialist เพื่อออกแบบ customer journey และให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นที่จดจำ - Software Development : ประสานงานกับผู้พัฒนา software เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามทิศทางนโยบายแผนธุรกิจโดยรวม ทำความเข้าใจกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจงานและแจ้งจุดบกพร่อง ประเมิณ software เพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น - พัฒนาบุคลากร : ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร Training ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานในแต่ละขณะ จัดการตารางฝึกซ้อม กิจกรรมทบทวน และการทดสอบความรู้ความเชี่ยวชาญในบริการ และวิธีการให้บริการของพนักงาน เพื่อให้การให้บริการทุกครั้งภายใต้แบรด์ของ REDD เป็นมาตรฐานเดียวกัน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อถอดบทเรียน ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ KM - คู่มือ (Manual) - MA - แนวปฏิบัติงาน (Work Process) - WP - วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) – WI - เอกสารและแบบฟอร์ม(Document/Form) - DF - ให้ข้อมูล คำปรึกษา ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องในสายงาน แก่ผู้บริหารและพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอื่นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้าน Process Improvement/Process Engineer/Project Management อย่างน้อย 1 ปี - มีประสบการณ์ด้านการบริการอย่างน้อย 1 ปี - ยึดประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน ทักษะที่จำเป็น - มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดทำข้อมูล การแก้ไขปัญหา - มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี - บริหารเวลาได้ดี

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

19,000 - 24,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่ายินดีมงคลสมรส - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท - ประกันสุขภาพ - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

REDD is the company behind REDD Premium Self Storage, ARYU Self Storage and iPLACE Park. We build and operate modern self storage facilities and commercial space in Bangkok and Chonburi. Our team is diverse in age, background and experience. We work together to deliver our brand experience to our cu... ดูเพิ่มเติม

image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery

ที่อยู่

866 ถนนพระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ

คุณสาธิกาญจน์ สุขโณ (Employee Success)

023180809

https://stagging.redd.global/

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume