นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

มีผลบังคับใช้ : วันที่ 1 สิงหาคม 2566

เว็บไซต์ INTERNTH เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่าข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ผ่านเว็บไซต์ INTERNTH จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

ทั้งนี้หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ INTERNTH เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้สำหรับเว็บไซต์ INTERNTH ดังนี้

คุกกี้ คืออะไร

คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ถูกจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งคุกกี้ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลหรือการตั้งค่าต่างๆของท่าน ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยเรารวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งาน/ การเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ รวมถึงช่วยปรับปรุงการใช้งานออนไลน์ของท่านให้ดีขึ้น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านหรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้เราทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ INTERNTH ของเรา เพื่อที่เรา จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของท่าน นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง

  • เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุตัวตน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าพฤติกรรมผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และช่วยในการปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยสถิตินี้อาจถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, Facebook Analytics, Huawei Analytics เป็นต้น
  • เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดย Google Ad Manager
  • เพื่อเชื่อมต่อกับเซสชั่น (Session) ของผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
  • เพื่อจดจำการใช้งานหรือข้อมูลบางส่วนที่ผู้ใช้เคยระบุไว้บนระบบ
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ เช่น การจำข้อมูลการกรอกประวัติแบบย่อและอัปโหลดไฟล์ที่ผู้ใช้กรอกล่าสุดทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกใหม่ในครั้งต่อไป เป็นต้น

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ช่วยในด้านความง่ายในการใช้งาน และความสมบูรณ์ของฟังก์ชันการใช้งาน อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือช่วยให้ท่านเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ INTERNTH เป็นคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยเราจะใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น มีความเหมาะสมมากขึ้น ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงความสนใจและพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านมากยิ่งขึ้น

3. คุกกี้ประเภทการโฆษณา

คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่คุณสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

4. คุกกี้ประเภทการทำงาน

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการกลับมาที่เว็บไซต์อีกครั้ง ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และยังช่วยให้เราปฏิบัติการตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ โดยจดจำว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์เคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การเปลี่ยนหรือการลบการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ส่วนมากจะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถทำได้ด้วยการตั้งค่าในแถบเครื่องมือบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน แต่การดำเนินการถอนคำยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อท่านดำเนินการถอนคำยินยอมแล้ว อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ INTERNTH ได้

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

เรามีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ของเราเป็นประจำระหว่างการใช้บริการที่หน้าเว็บนี้