นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

มีผลบังคับใช้ : วันที่ 1 สิงหาคม 2566

INTERNTH เราให้บริการ ค้นหางาน, ค้นหาแหล่งฝึกงาน และสมัครงาน สำหรับผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน พร้อมทั้งให้บริการรับสมัครงาน และการค้นหาประวัติผู้สมัครงาน สำหรับบริษัท/ผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์ INTERNTH ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวจะอธิบายถึงรายละเอียดของวิธีการที่เราได้ทำการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงช่วยให้คุณเข้าใจและใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณได้อย่างครอบคลุม

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 6. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 8. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 10. ติดต่อเรา

1. ข้อมูลทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการบนเว็บไซต์ INTERNTH โดยมีความตั้งใจชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการจัดการ ระยะเวลาการจัดเก็บ การนำข้อมูลส่วนบุคลไปใช้ ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านโต้ตอบกับบริการของเราและข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้เรารวบรวมข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการ หรือ ข้อมูลที่ท่านให้กับเราโดยตรง ดังนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ INTERNTH เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ IP Address อุปกรณ์ของท่าน, ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ, ภาษาที่ท่านเลือกใช้, หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ INTERNTH, หน้าเว็บไซต์ INTERNTH, ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น, ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ INTERNTH ของเรา, วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราโดยตรง

2.2.1 การสร้างบัญชี: เราอาจทำการรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านสร้างบัญชี (เช่น ชื่อและอีเมล) ซึ่งในการรวบรวมข้อมูล เราได้กำหนดประเภทของบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ดังนี้

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน : ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ อีเมล และ รหัสผ่าน ซึ่งเราเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลโปรไฟล์ : เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย

  - ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ รูปโปรไฟล์, ชื่อ-สกุล, เพศ, วัน/เดือน/ปีเกิด, สัญชาติ,ศาสนา, น้ำหนัก, ส่วนสูง

  - ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่

  - ประวัติการศึกษา

  - การฝึกอบรม

  - ประวัติการทำงาน

 • ใบสมัครงาน : เราได้จัดทำไว้ 2 แบบฟอร์ม คือใบสมัครหาที่ฝึกงาน และใบสมัครหางาน ซึ่งส่วนใหญ่มีการรวบรวมข้อมูลที่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันบางหัวข้อ ดังอธิบายไว้ด่านล่างนี้

  - ชื่อตำแหน่งงานที่สนใจ (* มีเฉพาะใบสมัครหางาน)

  - ประเภทบริษัทที่สนใจ

  - หมวดหมู่งานที่สนใจ

  - จังหวัดที่ต้องการทำงาน/ฝึกงาน

  - ทักษะ/ความสามารถพิเศษ

  - ความสามารถด้านภาษา

  - ระยะเวลาการฝึกงาน (* มีเฉพาะใบสมัครฝึกงาน)

  - ทักษะที่อยากได้รับจากบริษัท (* มีเฉพาะใบสมัครฝึกงาน)

  - ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน (* มีเฉพาะใบสมัครฝึกงาน)

  - ช่วงเงินเดือนที่ต้องการ (* มีเฉพาะใบสมัครหางาน)

  หลังจากสมัครเป็นสมาชิก และทำการบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลในใบสมัคร (หางาน/ ฝึกงาน) เรียบร้อย สถานะของใบสมัครจะเป็น กำลังเผยแพร่ใบสมัคร ซึ่งถูกค้นพบได้โดยผู้ประกอบการ หรือถูกค้นพบได้โดยผู้ประกอบการแต่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน

  ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของใบสมัครได้ เมื่อไม่ต้องการให้ถูกค้นพบโดยผู้ประกอบการ ด้วยการกดยกเลิกใบสมัคร

  เว็บไซต์ของเรามีบริการตรวจสอบข้อมูล ทั้งข้อมูลโปรไฟล์ ข้อมูลใบสมัคร เมื่อพบข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ก่อนการเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงประกาศรับสมัครตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผู้หางาน/ ผู้หาแหล่งฝึกงาน

 • ข้อมูลการใช้บริการ

  - เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่านเพื่อสร้างประวัติการสมัครงานย้อนหลัง

  - เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่สนใจของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถย้อนดูงานที่ท่านบันทึกความสนใจได้

  - เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหางาน บนเว็บไซต์ INTERNTH ของท่าน เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ข้อมูลการค้นหางานประกอบด้วยข้อมูลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังนี้ รูปแบบงาน, ชื่อตำแหน่ง, หมวดหมู่งาน, จังหวัด, เงินเดือน, สวัสดิการ

  - เราอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ INTERNTH ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม (ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ INTERNTH ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม เราจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม)

  - เมื่อท่านติดต่อเราผ่านทาง Call Center INTERNTH เราอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

2.2.1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน : ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ อีเมล และ รหัสผ่าน ซึ่งเราเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลบริษัท : เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย

  - ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ รูปโปรไฟล์, ชื่อบริษัท, คำอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน,ประเภทธุรกิจ,รูปแบบบริษัท, จำนวนพนักงาน, ก่อตั้งเมื่อ

  - ข้อมูลที่อยู่บริษัท

  - ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซต์บริษัท,ชื่อผู้ติดต่อ,ตำแหน่งผู้ติดต่อ

 • ใบรับสมัครงาน : เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย

  - รายละเอียดงาน ได้แก่ รูปแบบการรับสมัคร, ชื่อตำแหน่ง, หมวดหมู่งาน, ลักษณะงานที่ทำ, คุณสมบัติผู้สมัคร, จำนวนที่รับสมัคร

  - เวลาและวันทำงาน ได้แก่ จำนวนวันที่ทำงาน/สัปดาห์, เวลาเข้างาน, เวลาออกงาน

  - สวัสดิการและค่าตอบแทน

  - เงินเดือน

  หลังจากการสมัครเป็นสมาชิก และการบันทึกข้อมูลบริษัท เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบรับสมัครงาน เรียบร้อย สถานะของใบรับสมัครงานจะยังไม่ถูกเผยแพร่ จนกว่าท่านจะเป็นผู้กด เผยแพร่ใบสมัคร ซึ่งจะถูกค้นพบได้โดยผู้สมัครงาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

  ท่านสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของใบรับสมัครงานได้ เมื่อไม่ต้องการให้ถูกค้นพบโดยผู้สมัครงาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน ด้วย การกดปิดการเผยแพร่ใบรับสมัครงาน, กดแก้ไขใบรับสมัคร หรือ กดลบใบรับสมัคร

  เว็บไซต์ของเรามีบริการตรวจสอบข้อมูล ทั้งข้อมูลบริษัท ข้อมูลใบรับสมัครงาน เมื่อพบข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ก่อนการเผยแพร่ให้แก่ผู้สมัครงาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน ที่สนใจสมัครงานในใบรับสมัครงานตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท/ผู้ประกอบการ

 • ข้อมูลการใช้บริการ

  - เราอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครงาน/รับสมัครฝึกงานของท่าน เพื่อสร้างประวัติการรับสมัครงาน/รับสมัครฝึกงาน ย้อนหลัง

  - เราอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน ที่ท่านสนใจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถย้อนดูประวัติของผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน ที่ท่านให้ความสนใจได้

  - เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงานบนเว็บไซต์ INTERNTH ของท่าน เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาการค้นหาผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ข้อมูลการค้นหาผู้หางาน ประกอบด้วยข้อมูลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังนี้ ชื่อตำแหน่ง, หมวดหมู่งานที่สนใจ, จังหวัดที่สนใจ, เพศ, ระดับการศึกษา, อายุ และ ข้อมูลการค้นหาผู้หาแหล่งฝึกงาน ประกอบด้วยข้อมูลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังนี้ จังหวัดที่ต้องการฝึกงาน, ประเภทบริษัทที่สนใจ, หมวดหมู่งานที่สนใจ

  - เราอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึง หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ INTERNTH ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม (ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ INTERNTH ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม เราจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม)

  - เมื่อท่านติดต่อเราผ่านทาง Call Center INTERNTH เราอาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

2.2.2 การซื้อ

เราอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน ในบางกรณี ท่านอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการชำระเงินผ่านบริการของเราซึ่งจะดำเนินการประมวลผลการชำระเงินโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราไม่ได้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลบัตรชำระเงินใดๆ ผ่านบริการของเราโดยตรงแต่เราอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรชำระเงินของคุณ (เช่น รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน)

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะความพิการ พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล, เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด, เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน, เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราได้ แต่ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานระบบการทำงานบางส่วน ของเว็บไซต์ INTERNTH หรือการบริการได้

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถทำการลบได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ INTERNTH หรือการบริการ อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราอาจเก็บรักษาไว้ซึ่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีการแก้ไขไว้ในบันทึกของเราไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราหากท่านมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือลบบัญชีการใช้งานบนเว็บไซต์ INTERNTH ของท่านเป็นการถาวร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าหน้าการตั้งค่าในบัญชีการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ INTERNTH หรือทำการติดต่อเรา

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือการยุติข้อพิพาท และเพื่อการบังคับใช้สัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บต่อไปหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ทำให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งไป แต่เราจะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

5. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สำหรับผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

- เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ INTERNTH

- เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงาน

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้นหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

- เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ INTERNTH

- เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงานใหม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

- เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

- เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

5.2 สำหรับผู้ประกอบการ

- เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ INTERNTH

- เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบใบประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้นหาคนให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

- เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอบริการใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของ INTERNTH

- เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ INTERNTH

- เพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น

- เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ทั้งนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า ในระหว่างการติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ INTERNTH หรือทีมงานของเรา อาจบันทึกเสียงสนทนาของท่านหรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

6. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนเว็บไซต์ INTERNTH ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวเราจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนเว็บไซต์ INTERNTH เท่านั้น เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้เว็บไซต์ INTERNTH เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ INTERNTH แก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างไรก็ตาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากเราเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 สำหรับผู้หางาน/ผู้หาแหล่งฝึกงาน

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ INTERNTH อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติ INTERNTH หรือใบสมัครงานของท่านไปยังผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ

ตารางอธิบาย : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแต่ละประเภทที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ข้อมูลโปรไฟล์

ข้อมูลโปรไฟล์ของผู้หางานที่บันทึกไว้บนระบบ INTERNTH จะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ผู้หางานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประวัติ INTERNTH /ใบสมัครงาน ได้ดังต่อไปนี้

 • ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน
 • ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล
ใบสมัครงานใบสมัครงานที่ผู้หางานได้เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ INTERNTH จะถูกส่งให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น

6.2 สำหรับผู้ประกอบการ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ INTERNTH อาจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ INTERNTH หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ประกอบการให้ไว้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ควบคู่กับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน หากมี ชื่อ ภาพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงาน

ตารางอธิบาย : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
ข้อมูลบริษัทและข้อมูลการติดต่อข้อมูลบริษัทและข้อมูลการติดต่อ จะถูกเผยแพร่ หรือ ปรากฏในใบประกาศรับสมัครงาน บนเว็บไซต์ INTERNTH เพื่อจุดประสงค์ในการรับสมัครงาน
ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาข้อมูลประกอบการลงโฆษณาที่ผู้ประกอบการส่งให้แก่ INTERNTH สำหรับการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ INTERNTH

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

เรามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเว็บไซต์ INTERNTH จึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อผลประโยชน์ของท่านดังต่อไปนี้

ตารางอธิบาย : สิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของสิทธิคำอธิบายประเภทของสิทธิ
สิทธิในการเข้าถึงหากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ INTERNTH ประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จาก INTERNTH
สิทธิในการคัดค้านหากท่านพิจารณาวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใดๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้เว็บไซต์ INTERNTH เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง สิทธิในการคัดค้านนี้ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ INTERNTH รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่เราเห็นสมควรได้
สิทธิในการลบเว็บไซต์ INTERNTH จะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ทันที และจะคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน หรืออาจนานกว่านั้น ตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเรา (ดังที่แจ้งไว้ในข้อที่ 3.) กรณีต้องการลบอย่างถาวร ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยการติดต่อเรา (ข้อที่ 11.)
สิทธิในการยับยั้งเว็บไซต์ INTERNTH อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
สิทธิในการถอดถอนความยินยอมท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรง โดยการติดต่อเรา (ข้อที่ 11.)

เว็บไซต์ INTERNTH เรายินดีที่จะเสนอความโปร่งใสในการรักษาสิทธิทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูล หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือท่านต้องการที่จะเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราดำเนินการ โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา [หัวข้อ 11 ติดต่อเรา]

8. การเรียกชำระเงินและการชำระเงิน

เรามีการใช้ผู้ประมวลผลในการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของท่านให้ปลอดภัย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ประมวลผลบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่จะตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีการป้องกันตามนโยบายนี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลนั้น

9. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ INTERNTH เราตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป เว็บไซต์ INTERNTH ได้จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ INTERNTH เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย สูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในเว็บไซต์ INTERNTH รวมถึงลดช่องโหว่ของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของเว็บไซต์ INTERNTH จะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

เว็บไซต์ INTERNTH เราขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่าน ทำการออกจากระบบ ทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ INTERNTH เก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ INTERNTH โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ เราได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลนั้นอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

ตารางแสดง : รายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

ผู้ให้บริการภายนอกนโยบายความเป็นส่วนตัว
Amazon Web Services (AWS)https://aws.amazon.com/compliance/thailand-data-privacy/
Digital Oceanhttps://www.digitalocean.com/legal/acceptable-use-policy
Cloudflarehttps://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/policies/

นอกจากนี้ เว็บไซต์ INTERNTH ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ของ INTERNTH ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ ของ INTERNTH มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ INTERNTH รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่ INTERNTH เห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ตารางแสดง : รายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามเหล่านั้น

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามนโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analyticshttps://www.google.com/analytics/terms/
Google Tag Managerhttps://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/
Facebook Analyticshttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook Pixelhttps://www.facebook.com/privacy/explanation

นอกจากนี้เรายังมีการใช้บริการผู้ให้บริการโฆษณาเพื่อการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Ads, Facebook, Instagram

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ INTERNTH ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี INTERNTH จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ INTERNTH ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ INTERNTH จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 095-719-3902, 095-719-3902

อีเมล [email protected]