กลับ

รับสมัคร HR Admin & Recruite

อินเตอร์ไฟน์88 จำกัด

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. จัดทำและบริหารจัดการเอกสารทางบุคคล เช่น สัญญาจ้างงาน, ใบลา, และเอกสารประกันสังคม 2. ดูแลและจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการทำงาน, และข้อมูลเงินเดือน 3. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์งานว่างและการสรรหาบุคคล เพื่อให้มีผู้สมัครตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด 4. จัดการการสัมภาษณ์และการทดสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 5. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อจัดหาและสร้างฐานข้อมูลผู้สมัครที่เพียงพอ 6. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 7. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 8. ติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลาออก, การเลื่อนตำแหน่ง, และการประเมินผลของพนักงาน 9. รับผิดชอบในการดูแลสถานะการทำงานของพนักงาน เช่น การลา, การมาสาย, และการลืมล้างบัตรเข้า-ออก 10. ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ความรอบรู้และความเข้าใจในกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ (HR) และการสรรหาบุคคล - เขียนประกาศรับสมัครงาน - ตรวจสอบเอกสารและการสัมภาษณ์ - จัดการข้อมูลของพนักงาน 2. ทักษะการสื่อสารที่ดี - สื่อสารกับผู้สมัครงานในกระบวนการสัมภาษณ์ - ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการและพนักงาน 3. การจัดการเวลาและการประสานงานที่ดี - จัดตารางการสัมภาษณ์ - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการและพนักงาน 4. ความรับผิดชอบและความเคารพต่อความลับ - รักษาความลับของข้อมูลบุคคล - ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ใช้โปรแกรมสำหรับการสร้างรายงานและการจัดการข้อมูล 6. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม - ร่วมงานกับผู้จัดการและพนักงานอื่น - ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนในกระบวนการสรรหาบุคคล 7. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ - จัดการกับปัญหาในกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ - ตัดสินใจเกี่ยวกับผู้สมัครงาน 8. ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ - อ่านและเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษ - สื่อสารกับผู้สมัครงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์: - ความรอบรู้และความเข้าใจในกระบวนการทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคคล - ทักษะการสื่อสารที่ดี - การจัดการเวลาและการประสานงานที่ดี - ความรับผิดชอบและความเคารพ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

18,000 - 25,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์10:00 - 19:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : คลินิกเสริมความงาม

ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ทำคอนเท้นต์ คลินิคความงาม... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

เลขที่ 89/61 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 27(ม.ทิมเรืองเวช) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลติดต่อ

Chanrith Tiabtongwattana (ผู้จัดการ)

0824842500

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume