กลับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

บริษัท นิวโซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ลักษณะงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น - สรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย - ประกาศรับสมัครงาน และอัพเดตประกาศงานอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการสรรหาแหล่งประกาศและช่องทางรับสมัครใหม่ๆ - สรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ตรงกับ Job Competency ให้ทันกับความต้องการของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและอํานวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ - แจ้งผลการสัมภาษณ์ นัดหมายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเซ็นสัญญาจ้าง และประสานงานด้านเอกสารและเตรียมความพร้อมภายในองค์กรก่อนพนักงานใหม่เริ่มงาน - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงที่ดีตลอดระยะเวลาการทดลองงาน - จัดทําเอกสารสําหรับพนักงานใหม่ ออกเอกสารประเมินพนักงานทดลองงาน อัพเดตและสรุป report การรับในตําแหน่งที่รับผิดชอบ แจ้งขอเสนอการจ้างงาน ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทํางาน8.วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามกําลังพลที่ได้รับอนุมัติ - รับผิดชอบฐานข้อมูลของพนักงานในระบบให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ จัดทําเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบระเบียบ - สรุปอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน สรุปเหตุผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออก รายงานผลการสรรหาของแต่ละแหล่งงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ - ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร และสวัสดิการของพนักงานทุกๆคน - ดูแลเอกสารงานแจ้งเข้า - แจ้งออก แรงงานต่างด้าว - ดูแลการแจ้งเข้า - แจ้งออก ประกันสังคมของพนักงานทั้งหมด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 23-35 ปี - จบปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านบริหารงานสรรหา - มีทักษะในการสื่อสาร / ประสานงาน และทำงานกับผู้อื่นได้ดี - มีภาวะผู้นำสูง ทำงานภายใต้ความกดดันได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

15,000 - 18,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนวันและเวลาทำงาน

6 วัน/สัปดาห์08:00 - 17:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

ดำเนินธุรกิจเศษเหล็กจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วถึง 32 ปี ด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ลูกค้าบริษัทฯ รายใหญ่ในหลายอุตสาหกรรมให้ความเชื่อมั่นในการบริการและความมั่นคงของบริษัทฯ จึงได้รับการแต่งตั้งจากโรงหลอมหลายแห่งให้เป็นตัวแทนในการซื้อและรับซื้อทั่วประเทศ ทางบริษัทมาแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

1/3 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลติดต่อ

วาสนา สุขแสนโชติ (ฝ่ายบุคคล)

0942168928

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume