กลับ

รับสมัคร Company Secretary

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1.จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย ตามระยะเวลาการดำเนินงานบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดเตรียมเยื่นต่อหน่วยงานต่างๆตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.จัดประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม รายงานการประชุม เช่น การประชุม AGM/BOD/EX-COM และอื่นๆเข้าที่ประชุมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อหน่วยงานภายนอก ดำเนินการจดทะเบียน ตลอดจนอัพเดทเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัท เมื่อมีมติเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆของบริษัท เช่น เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทและอื่นๆ 4.เข้าประชุมโปรเจคสำคัญเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท 5.ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 6.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญากับหน้างาน( Location) ซึ่งเป็นผู้เจรจาเงื่อนไขต่างๆกับผู้ให้ประเด็นหรือเงื่อนไขที่หน้างานได้ตกลงกับผู้ให้เช่า 7.จัดประชุมและบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น,จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายการเกี่ยวโยงของกรรมการและผู้บริหาร,รวบรวมข้อมูลแบบ 56-1 One Report , จัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย,จัดทำและเก็บเอกสารเกี่ยวกับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของบริษัท,ประสานงานข้อมูลกรรมการผู้บริหารบนเว็บ IR ของบริษัท,ติดต่องานราชการ เอกชนอื่นๆ เช่น ปปช. กลต.ตลท กรมพัฒนาธุรกิจการการค้าจัดทำหนังสือมอบอำนาจ,จดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท,ติดต่อหน่วยงานราชการ,ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ติดตามข่างสารกฎหมายใหม่,งานด้านเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 8.ร่างและตรวจสอบสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง Company Secretary ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับองค์กร 2. ทักษะในการจัดการเอกสารทางกฎหมายและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การจัดทำรายงาน และการดำเนินการต่างๆ ในองค์กร 3. ทักษะในการวางแผนและจัดการเวลา เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสามารถร่วมงานกับทีมหรือผู้บริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ความรอบรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การวางแผนการทำงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าเดินทาง
  • อาหาร
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สวัสดิการอาหารกลางวันทุกวันจันทร์ (โครงการจันทรอิ่มท้องของทุกสัปดาห์) -สวัสดิการโครงการเวลาหวาน (ขนมหวานช่วงบ่ายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์) -สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี -สวัสดิการงานเลี้ยงบริษัทปีละ 2 ครั้ง -ลาพักร้อนหลังจากบรรจุเป็นพนักงานประจำ -สวัสดิการ Outing ปีละ 1 ครั้ง -สวัสดิการประกันสังคม (ดำเนินการจ่ายให้โดยบริษัททั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง) -สวัสดิการประกันสุขภาพของพนักงาน -สวัสดิการประกันสุขภาพบุตรของพนักงาน (ได้รับเมื่อมีอายุการทำงานครบ 1 ปี หลังจากที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำ) -สวัสดิการของขวัญวันเกิด (เป็นเงินมูลค่า 1,000 บาท) -สวัสดิการวันลาหยุดในวันเกิด -สวัสดิการบัตรขึ้นทางด่วน Easy Pass (สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่) -สวัสดิการบัตรเติมน้ำมัน Fleet Card (สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:00 - 18:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยี/ไอที/Software

บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย และพัฒนาระบบทาง eBusiness ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยทีมผู้บริหารที่มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ด้าน IT และความเข้าใจอันดีในระบบธุรกิจภายในองค์กรที่เรียกว่าอินทราเน็ต และระบบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ด้ว... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

328/3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลติดต่อ

พัชราภรณ์ กมลรัตน์ (เจ้าหน้าที่สรรหา)

092-692-2944

https://www.softdebut.com/en/home

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume