กลับ

รับนักศึกษาฝึกงาน Business Marketing Research

Greyscale Digital Co., Ltd.

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

+ รับผิดชอบงานด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านการตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง + จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Feedback เพื่อประเมินถึงระดับความสำคัญในการนำไปดำเนินการต่อ + จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่งอยู่เสมอ + นำข้อมูลที่จัดทำไว้ ไปสรุปและทำรายงานต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง + ดำเนินการรวบรวม Requirement และประเมินกรอบเวลาในการจัดทำอย่างชัดเจน + จัดทำเอกสารประกอบ Requirement + ดูแลให้ระยะเวลาในการจัดทำเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด + เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารกันระหว่างทีม + อัพเดทข้อมูลให้กับทีม Marketing เพื่อให้ทีมสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างตรงจุดประสงค์ของการจัดทำ + เข้าใจการออกแบบที่แตกต่างกันในแต่ละ Platform และสามารถออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างเหมาะสม + รับผิดชอบงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติ + จัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับ Platform ต่าง ๆ + วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เทียบกับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในตลาด และจัดทำเป็นสรุป

คุณสมบัติผู้สมัคร

+ มี Laptop เป็นของตัวเอง + มีความสนใจในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาด + มีภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี ใจเย็น มีไหวพริบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน + มีความสามารถในวางแผน มีทักษะในการวิเคราะห์ การจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง + วิเคราะห์ รวบรวม Requirement อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน + สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของงานได้ดี + มี Self-Management การบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี + มี Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี + มีความซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา + พร้อมทุกสถานการณ์สำหรับการปรับเปลี่ยน

เบี้ยงเลี้ยง

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  จำนวนวันและเวลาทำงาน

  5 วัน/สัปดาห์09:30 - 09:30 น.

  company logo

  Greyscale Digital Co., Ltd.

  verified1
  Verified Account

  บริษัทเอกชน

  ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา

  We are a new digital group consultancy and management brand founded in 2003 by the old website solutions team. We now offer digital marketing strategy as well as online execution. We assess your objectives and goals to establish a digital strategy plan, and then we push all of the execution channels... ดูเพิ่มเติม

  ที่อยู่

  53/1 หมู่ 1 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

  ดูแผนที่ Google Map

  ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายบุคคล (HR/Coordinator)

  0808417935

  https://greyscale.in.th/

  ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

  สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

  เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

  แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

  อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

  กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

  Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

  internth resume