กลับสู่ก่อนหน้า
Greyscale Digital Co., Ltd.

Greyscale Digital Co., Ltd.

verified1
Verified Account

ข้อมูลติดต่อบริษัท

โทรศัพท์ 0808417935

ผู้ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่ง HR/Coordinator

เว็บไซต์ https://greyscale.in.th/

เกี่ยวกับบริษัท

We are a new digital group consultancy and management brand founded in 2003 by the old website solutions team. We now offer digital marketing strategy as well as online execution. We assess your objectives and goals to establish a digital strategy plan, and then we push all of the execution channels or methods to ensure goal success with realistic metrics. With our expert team and more than 20 years of digital experience, we hope that the opportunity to consult and guide online success to your business goals has arisen.

office building

ประเภทบริษัท

บริษัทเอกชน

business type

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษา

group

จำนวนพนักงาน

10 - 30 คน

start button

ปีที่ก่อตั้ง

2546


ที่อยู่บริษัท

53/1 หมู่ 1 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 3 ตำแหน่ง

Digital Marketing Ads

เบี้ยเลี้ยง : ไม่กำหนด

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์
2 อัตรา

Business Marketing Research

เบี้ยเลี้ยง : ไม่กำหนด

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน
1 อัตรา

AI Business Development

เบี้ยเลี้ยง : ไม่กำหนด

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์
1 อัตรา