กลับ

รับนักศึกษาฝึกงาน AI Business Development

Greyscale Digital Co., Ltd.

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน นักศึกษาฝึกงาน/บุคคลทั่วไปฝึกงาน ตำแหน่ง AI Business Development ส่ง Resume มาที่ [email protected] แจ้งกำหนดการการฝึกงาน หรือช่วงระยะเวลาการฝึกงาน ระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานให้ชัดเจน เช่น 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567 ลักษณะงาน • ประยุกต์การใช้ AI ในการวิเคราะห์, ปรับปรุง และพัฒนาแผนธุรกิจรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ • ร่วมมือกับนักวิจัยและนักพัฒนา AI เพื่อศึกษาความต้องการและวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ • ออกแบบและสร้างชุดคำสั่ง(prompts) ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน AI ในรูปแบบต่าง ๆ • พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างชุดคำสั่ง(prompts) ที่มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคัดคำสั่งสำหรับการพัฒนาชุดคำสั่ง(prompts) • ตรวจสอบชุดคำสั่ง(prompts) ว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการ และส่งผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ • ปรับปรุงและปรับแต่งชุดคำสั่ง(prompts)โดยอ้างอิงจากการทดสอบและผลลัพท์ที่ผ่านมาจาก AI models อย่างต่อเนื่อง • วิเคราะห์ผลลัพธ์จาก AI models และปรับปรุงชุดคำสั่ง(prompts) ด้วยชุดข้อมูลที่มีให้ • ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี natural language processing และ AI อย่างต่อเนื่อง • ดำเนินการให้ความร่วมมือกับทีมต่าง ๆ เพื่อนำชุดคำสั่ง(prompts) เข้าร่วมกับ AI applications รายละเอียดการทำงาน • มี Laptop เป็นของตัวเอง • ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00 • การทำงานแบบ Hybrid working • หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี ใจเย็น มีไหวพริบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน • มีความสามารถในวางแผน มีทักษะในการวิเคราะห์ การจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง • สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของงานได้ดี • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ natural language processing และ AI technologies • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AI models, algorithms, และ neural networks • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดคำสั่ง(prompts), การเขียนบทความอย่างสร้างสรรค์(creative writing) หรือการเขียนเนื้อหาบทความ(content creation) และ อื่น ๆ • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ data collection, preprocessing, และ การอธิบายองค์ประกอบในการพัฒนาชุดคำสั่ง(annotation for prompt development) • มีความคุ้นเคยกับ machine learning frameworks • ชื่นชอบในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI • มี Self-Management การบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี • มี Self-Learning การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี • ทำงานร่วมกับทีมได้ • มีความซื่อสัตย์ ชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ฺิ

เบี้ยงเลี้ยง

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  จำนวนวันและเวลาทำงาน

  5 วัน/สัปดาห์09:00 - 18:00 น.

  company logo

  Greyscale Digital Co., Ltd.

  verified1
  Verified Account

  บริษัทเอกชน

  ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา

  We are a new digital group consultancy and management brand founded in 2003 by the old website solutions team. We now offer digital marketing strategy as well as online execution. We assess your objectives and goals to establish a digital strategy plan, and then we push all of the execution channels... ดูเพิ่มเติม

  ที่อยู่

  53/1 หมู่ 1 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

  ดูแผนที่ Google Map

  ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายบุคคล (HR/Coordinator)

  0808417935

  https://greyscale.in.th/

  ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

  สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

  เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

  แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

  อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

  กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

  Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

  internth resume