HRM และ HRD ต่างกันอย่างไร

logo internth square

INTERNTH ADMIN

11/07/2024

เพื่อนเคยสงสัยกันไหมคะระหว่างคำว่า HRM กับ HRD มันต่างกันยังไง ใช่แผนกทรัพยากรบุคคล เหมือนกันไหมหรือแค่เขียนเหมือนกันแต่ความต่างกัน มาค่ะ internth เราหาคำตอบมาให้เพื่อนๆแล้วค่ะหากเพื่อนพร้อมแล้วไปอ่านบทความที่เรานำมาฝากกันในหัวข้อที่ว่า HRM และ HRD ต่างกันอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ 

HRM และ HRD ต่างกันอย่างไร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management หรือ HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development หรือ HRD) เป็นสองฟังก์ชันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ทั้งสองมีบทบาทในการจัดการและพัฒนาบุคลากร แต่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ดังนี้:

1. ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน

HRM (Human Resource Management): เป็นการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการทำงาน และการจัดการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

HRD (Human Resource Development): เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ และการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสามารถเติบโตในอาชีพได้

2. ขอบเขตของงาน

HRM (Human Resource Management): เน้นที่การบริหารจัดการทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการทำงาน การจัดการแรงงานสัมพันธ์ และการรักษาสภาพการทำงานที่ดี

HRD (Human Resource Development): เน้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ และการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสเติบโตในอาชีพ

3. วัตถุประสงค์

HRM (Human Resource Management): มุ่งเน้นการจัดการบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

HRD (Human Resource Development): มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และสามารถเติบโตในอาชีพได้ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน

4. กิจกรรมและกระบวนการ

HRM (Human Resource Management): รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการทำงาน และการจัดการแรงงานสัมพันธ์

HRD (Human Resource Development): รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนเส้นทางอาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ และการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน

5. การวัดผล

HRM (Human Resource Management): วัดผลโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการทำงานของบุคลากร ความพึงพอใจของพนักงาน การลดอัตราการลาออก และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

HRD (Human Resource Development): วัดผลโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร การเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน และการเติบโตในอาชีพของบุคลากร


แม้ว่า HRM (Human Resource Management) และ HRD (Human Resource Development) จะมีความสัมพันธ์กันและมีบทบาทที่สำคัญต่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แต่ทั้งสองมีจุดเน้นและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดย HRM มุ่งเน้นการจัดการและบริหารบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ HRD มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถเติบโตในอาชีพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การผสมผสานทั้ง HRM และ HRD อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว 

และหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากฝึกงาน หรือหางานในตำแหน่งทรัพยากรบุคคลหรือHR อยู่ ทางนี้เลยค่ะที่เว็บไซต์ internth.com เพียงแค่เพื่อนคลิกก็จะมีงานดีๆรอเพื่อยอยู่เพราะเราคือเว็บไซต์หางานหาที่ฝึกงานที่รวบรวมงานที่ใช่กับบริษัทที่ชอบรอเพื่อนอยู่ที่นี่น๊า 

register internship

หางาน hr

Logo BUZZEBEES

BUZZEBEES

กรุงเทพมหานคร - ห้วยขวาง

HR Recruitment Internship

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์รับเยอะ

หมวดหมู่ : งานสรรหาบุคลากร recruiter

เบี้ยเลี้ยง :200 บาท

จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา

Logo ZUZU Hospitality (Thailand) Co., Ltd.

ZUZU Hospitality (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร - คลองเตย

HR

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานสรรหาบุคลากร recruiter

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

Logo บริษัท อีเวนต์เทค วัน จำกัด

บริษัท อีเวนต์เทค วัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร - คลองเตย

HR Manager

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

หมวดหมู่ : งานบริหารค่าจ้าง งานบริหารผลตอบแทน

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

HR Officer (Recruitment)

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

หมวดหมู่ : งานสรรหาบุคลากร recruiter

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

Logo BUZZEBEES

BUZZEBEES

กรุงเทพมหานคร - ห้วยขวาง

HRD Internship

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

หมวดหมู่ : งานธุรการอื่นๆ งานบุคคลอื่นๆ

เบี้ยเลี้ยง :200 บาท

จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา

Logo SCI Ecommerce (Thailand) Company Limited

SCI Ecommerce (Thailand) Company Limited

กรุงเทพมหานคร - ยานนาวา

HR Admin

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานสรรหาบุคลากร recruiter

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

ฝากเรซูเม่ไว้กับเราได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ