Civil Engineering ทำหน้าที่อะไร และต้องมีทักษะด้านใดบ้าง

INTERNTH ADMIN

11/10/2023

สำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังเลือกสายเรียนต่อ แล้วอยากเรียนวิศวกรโยธา หรือน้องๆนักศึกษาที่กำลังคิดว่า เรียนวิศวกรโยธาจบแล้วทำงานอะไร ในบทความนี้เราจะพูดถึงหน้าที่ของ Civil Engineering และทักษะที่ต้องการในอาชีพนี้ อีกทั้งอธิบายว่า อาชีพ Civil Engineer (วิศวกรโยธา) เรียนจบแล้วสามารถทำงานตำแหน่งใด หรือ ทำงานที่ไหนได้บ้าง ใครที่กำลังหาที่ฝึกงานวิศวกรโยธา หรือเตรียมตัวสำหรับหางานวิศวกรโยธา ลองอ่านบทความนี้กันดูนะคะ  เชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะ
 

อาชีพ Civil Engineer (วิศวกรโยธา)

อาชีพ Civil Engineer (วิศวกรโยธา) เป็นอาชีพที่เน้นการออกแบบ, ก่อสร้าง, และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูประโยชน์ เช่น สะพาน, ถนน, อาคาร, ระบบน้ำประปา, ระบบน้ำเสีย, ระบบท่อน้ำ, ท่าเรือ และโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานสาธารณูประโยชน์

หน้าที่ของ Civil Engineer

1. วางแผนและออกแบบโครงสร้าง

วิศวกรโยธา จะออกแบบโครงสร้างต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้โครงสร้างมีความปลอดภัย, ทนทาน, และเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องใช้ทักษะวิเคราะห์ ในการคำนวณและออกแบบโครงสร้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคงทน

2. การประเมินและการวิเคราะห์โครงสร้าง

พวกเขาต้องทำการประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของโครงสร้างกับภาระและสภาพแวดล้อม และแนะนำการปรับปรุงเมื่อจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างมีความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด

3. การจัดการโครงการ

วิศวกรโยธามีหน้าที่จัดการโครงการ การก่อสร้าง รวมถึงการวางแผนงาน การควบคุมงบประมาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

4. การเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

อาชีพนี้ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการวางแผนและออกแบบก็เป็นสิ่งสำคัญ

5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

Civil Engineer ต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ ต้องสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างและหาทางแก้ไขอย่างเร็ว และออกแบบโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ควบคุมคุณภาพ

ควบคุมกระบวนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน การตรวจสอบงานก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมงบประมาณ การจัดการเวลาและทรัพยากร ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าของโครงการกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงสร้างถูกสร้างตามแบบแผนและมาตรฐานที่กำหนด

7. ควบคุมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรโยธาต้องออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้มีความยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น วิศวกรโยธา ที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบน้ำประปาและระบบน้ำเสีย จะต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมมลพิษและการประหยัดทรัพยากรด้วย

8. สร้างและบำรุงรักษาโครงสร้าง

หน้าที่หลัก คือก่อสร้างโครงสร้างตามแบบแผน ดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างที่มีอยู่ เพื่อให้รักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโครงสร้าง

9. การทำงานเป็นทีม

งานของวิศวกรโยธาต้องทำงานร่วมกับอาชีพอื่นอยู่บ่อยครั้ง เช่น สถาปนิก, วิศวกรเครื่องกล, คนงานก่อสร้าง และตำแหน่งงานอื่นๆ เพื่อให้โครงสร้างสมบูรณ์ การทำงานเป็นทีมได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

10. ความปลอดภัย

วิศวกรโยธาต้องมีความรับผิดชอบและความรอบรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของโครงสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเสี่ยงต่อสถานที่และประชาชน 

เรียนวิศวกรโยธา ทำงานตำแหน่งใดได้บ้าง

วิศวกรโยธา คือ ผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นจึงสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

 - โฟร์แมน
 - ผู้ช่วยวิศวกร
 - ช่างโยธา / ช่างสำรวจ
 - นักออกแบบ / เขียนแบบ / ประมาณราคางานก่อสร้าง
 - ผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 - ผู้จัดการ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง
 - ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

เรียนวิศวกรโยธา ทำงานที่ไหนได้บ้าง

ภาครัฐ

 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมทางหลวง
 • กรมที่ดิน
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมชลประทาน
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • หน่วยงานในส่วนการปกครองท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การประปา
 • ปตท.

ภาคเอกชน

 • บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
 • บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ
 • บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 

สรุป อาชีพ Civil Engineer (วิศวกรโยธา)

        เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโลก จึงต้องมีความเข้าใจในหลักการของวิศวกรรมและมีทักษะทางเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงสร้างนั้นมีความแข็งแรง ปลอดภัย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน้าที่ของ Civil Engineer อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละบริษัทหรือองค์กรค่ะ

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ