กลับ

รับสมัคร จนท.บัญชี

บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

ลักษณะงาน

1. การบันทึกข้อมูลบัญชี: ทำการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีต่างๆ เช่น รายรับ-รายจ่าย, สมุดเงินฝาก, สมุดเงินสด เป็นต้น 2. การตรวจสอบบัญชี: ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชี เช่น ตรวจสอบยอดคงเหลือ, ตรวจสอบรายการทางการเงิน เป็นต้น 3. การจัดทำรายงานการเงิน: จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายงานกำไร-ขาดทุน, รายงานการเงินประจำเดือน เป็นต้น 4. การจัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี: จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบัญชีหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี 2. มีความรู้และทักษะทางการบัญชีเช่นการบันทึกข้อมูลบัญชี การจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีได้ เช่น Microsoft Excel, QuickBooks เป็นต้น 4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 5. มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์

company logo

บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ การประกัน/สินเชื่อ

บริษัทเอกชน

ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลติดต่อ

วนัสรา (บุคคล)

085-1111-878

www.mida-leasing.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume