กลับ

รับสมัคร Project Manager

บริษัท ซีนิธ เดค-คอน จำกัด

ระยะสัญญา
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. วางแผนและดูแลโครงการ: ผู้สมัครจะต้องสามารถวางแผนและดูแลโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่เหมาะสม 2. ควบคุมและจัดการทรัพยากร: ผู้สมัครจะต้องสามารถควบคุมและจัดการทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น งบประมาณ, บุคลากร, วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ตามแผน 3. สื่อสารและประสานงาน: ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและทำงานร่วมกันได้สมดุล 4. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา: ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การบริหารความเสี่ยง: ผู้สมัครจะต้องสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการโครงการ: ผู้สมัครควรมีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการจัดการทรัพยากรและการติดตามความคืบหน้าของโครงการ 2. ทักษะในการสื่อสารและความเป็นผู้นำ: ผู้สมัครควรมีทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับทีมงาน ผู้บริหาร และส่วนราชการอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นผู้นำที่สามารถแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน 3. ทักษะในการแก้ไขปัญหา: ผู้สมัครควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ โดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบและมีการตัดสินใจที่เหมาะสม 4. ความสามารถในการทำงานร่วมกับทีม: ผู้สมัครควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีม โดยสามารถสร้างความร่วมมือและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย 5. ความรับผิดชอบและการจัดการเวลา: ผู้สมัครควรมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปตามแผนการทำงานได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • ชุดพนักงาน

จำนวนวันและเวลาทำงาน

6 วัน/สัปดาห์08:00 - 17:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ/ตกแต่งภายใน/จัดสวน

ตกเเต่งภายใน... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

59 หมู่6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ข้อมูลติดต่อ

กานต์พิชชา หมวกอิ่ม (HR)

02-5242420-2,086-3699213

www.zenithdeccon.co.th

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume