กลับสู่ก่อนหน้า
RMS QUALITY CO.LTD.

RMS QUALITY CO.LTD.

ข้อมูลติดต่อบริษัท

โทรศัพท์ 0877182972

ผู้ติดต่อ คุณอนัญญา ยศปัญญา

ตำแหน่ง Sale Support

เว็บไซต์ www.rmsthailand.com

เกี่ยวกับบริษัท

RMS Goup, headquarterd in Bangkok , Thailand is a leading company dedicated to various types and sizes of Power Plant บริษัททำเกี่ยวกับติดตั้งโรงงานไฟฟ้า บริการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์,รับจ้างทำของ,ซ่อมประกอบ บำรุงรักษา ขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักร

office building

ประเภทบริษัท

บริษัทเอกชน

business type

ประเภทธุรกิจ

ก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง

group

จำนวนพนักงาน

มากกว่า 100 คน

start button

ปีที่ก่อตั้ง

2532


ที่อยู่บริษัท

159/5-7 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 3 ตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้า(โซล่าเซลล์)

เงินเดือน : ตามความสามารถผู้สมัคร

ระยะสัญญา
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน
1 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท

ระยะสัญญา
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน
1 อัตรา

Mechanical Engineer

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท

ระยะสัญญา
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน
1 อัตรา