กลับ

รับสมัคร Marketing Communications Specialist

REDD Space Management Limited

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้าตามแผนการสื่อสารที่รับมอบหมายผ่าน platform ต่างๆ ของบริษัท และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากองค์กรภายนอก ลักษณะงานในด้านต่าง ๆ ด้านงานสร้างและ ออกแบบชิ้นงานกราฟฟิก : วางแผนชิ้นงานแบบองค์รวม เลือกใช้ช่องทางสื่อ และ platform ที่บริษัทมีเพื่อเผยแพร่ และออกแบบแผน สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ด้านการประสานงานภายใน : ทำงานกับหัวหน้างานและฝ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ฝ่ายอาคาร (Property Management) ฝ่ายดูแลลูกค้า (Front of the House Head/Self Storage Head/Retail Head) และอื่น ๆ เพื่อหาข้อมูลและผลิตแผนทำชิ้นงาน ที่เสริมองค์ประกอบของแผนสื่อสาร ด้านการผลิตชิ้นงาน : จัดทำ artwork สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อแผนสื่อสาร ในกรณีจัดจ้างภายนอก : กำกับดูแลผู้รับจ้างภายนอกให้จัดทำ artwork สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อแผนสื่อสาร รวมถึงแต่ไม่จำกัด งานภาพนิ่ง และวิดีโอ งานกราฟฟิก เป็นต้น ด้านปรับปรุงข้อมูลสื่อสาร : ปรับข้อมูลติดต่อสื่อสารใน platform ที่บริษัทได้เผยแพร่ เช่น website โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้ายบอกทางอาคาร facebook page ฯลฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านการประสานงานภายนอก : ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโฆษณาให้การเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนสื่อสาร และอื่น ๆ เป็นไปตาม Brand Social Media Guideline ด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณา : เสนอแผน ทิศทาง กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการโฆษณาและเผยแพร่สื่อการตลาดต่างๆ ทั้ง Online และ Offline เช่น การดูแล Website, การยิงโฆษณาผ่าน Facebook Ads Manager, LINE OA, TikTok, Google ป้ายในอาคาร และแบบแผ่นพับ เป็นต้น ด้านการวิเคราะตลาดและข้อมูล : วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามเทรนด์ใหม่บนแพลตฟอร์ม Digital อยู่เสมอเพื่อปรับทิศทางการโฆษณาในช่องทางที่เหมาะสม พร้อมออกแบบแคมเปญโฆษณา การบริหารจัดการข้อมูล/เอกสาร : จัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดำเนินการทุกงานใว้ใน Google Shared Drive - Graphics Team =>Folder – Project =>Folder - REDD (แบ่งตาม Brand: ARYU/REDD/POEM) =>Folder - Seasonal Campaign โดยกำหนดให้ไฟล์ทำงานใส่ใน working และไฟล์รูปสุดท้ายพร้อมเผยแพร่ใส่ใน Final งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อถอดบทเรียน ความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ KM - คู่มือ (Manual) - MA - แนวปฏิบัติงาน (Work Process) - WP - วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) – WI - เอกสารและแบบฟอร์ม(Document/Form) - DF ให้ข้อมูล คำปรึกษา ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องในสายงาน แก่ผู้บริหารและพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การตลาด ออกแบบกราฟฟิก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการบริหารการสื่อสารองค์กรและหรือการตลาดอย่างน้อย 1 ปี - มีความรู้ประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ e-commerce - มีความรู้เกี่ยวกับการยิงเชิงลึก เช่น TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads เป็นต้น ทักษะที่จำเป็น - มีทักษะการประสานงาน ประสานงานกับทีม หรือฝ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เชิงกลยุทธ์ - เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก - ความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม - มีประสบการณ์ดูแลการจัดงาน Event ออกบูธต่างๆ - มีความพร้อมในการเดินทาง เช่น ขับรถได้พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่, มีความพร้อมในการเรียนขับรถ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

16,000 - 20,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - ค่ายินดีมงคลสมรส - ค่าอนุโมทนาอุปสมบท - ประกันสุขภาพ - มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

REDD is the company behind REDD Premium Self Storage, ARYU Self Storage and iPLACE Park. We build and operate modern self storage facilities and commercial space in Bangkok and Chonburi. Our team is diverse in age, background and experience. We work together to deliver our brand experience to our cu... ดูเพิ่มเติม

image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery
image gallery

ที่อยู่

866 ถนนพระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ

คุณสาธิกาญจน์ สุขโณ (Employee Success)

023180809

https://stagging.redd.global/

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume