กลับ

รับสมัคร Hotel Manager

B2 Boutique & Budget Hotel (Thailand)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

ลักษณะงาน

- วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้นโยบายและมาตรฐานการให้บริการของเครือโรงแรมบีทูอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบการดำเนินงานของพนักงานในแผนกต่างๆ ภายในองค์กร - ความคุมดูแลการขายห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโรงแรม รวมไปถึงทรัพย์สินของโรงแรม และดูแลยอดขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ - บริหารรายรับ - รายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณขององค์กร - สร้างควมสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ - รับเรื่อง Complain จากลูกค้า แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - มีความรับปิดชอบในหน้าที่ และเตรียมพร้อม เพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย หรือกรณีฉุกเฉินต้องรับผิดชอบหน้าที่ และสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ** กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน แนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน (ไม่เกิน 6 เดือน, หน้าตรง) พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการ ส่งเป็นไฟล์ MS Word หรือ PDF. ส่งมาที่ E-mail : [email protected] เท่านั้น เพื่อพิจารณา หรือ Tel. 053-242-834**

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความสามาถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว - เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/รีสอร์ท

บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารโรงแรมเครือ บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ปัจจุบันบริหารโรงแรมกว่า 60 สาขาทั่วประเทศไทย เรามีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

362/3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลติดต่อ

สัณห์สิรี ศิริภรประภา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

053-242834

www.b2hotel.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume