กลับ

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัทและในเครือ - ปิดงบบัญชี-การเงิน : กำกับ ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และและดำเนินการปิดบัญชี - จัดทำงบการเงินประจำปีเพื่อส่งผู้สอบบัญชีอนุญาต(External Audit) ควบคุมดูแลการประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ให้การดำเนินการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา - กำกับ ควบคุมการจัดทำบัญชีลูกหนี้ (AR), บัญชีเจ้าหนี้ (AP), บัญชีแยกประเภท (GL), บัญชีต้นทุน (Costing) บัญชีสต็อค (Stock) และบัญชีทรัพย์สิน (Asset) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และโปร่งใส - ดูแล ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย, Pretty Cash, เช็ค, เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่นๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้ - กำกับดูแลให้มีการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกต้อง - วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงิน งบดุล บริหาร และตรวจสอบการดำเนินงานภาษีอากรของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบการนำส่งภาษีประเภทต่างๆประจำเดือน ภาษีครึ่งปี และภาษีประจำปี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา - บันทึกทรัพย์สิน คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกค่าเสื่อมราคาที่GL - ดูแลและวางแผนด้านภาษีอากร - วางแผนการรับ จ่ายเงิน และบริหารจัดการเงินในบัญชีธนาคารให้เพียงพอ - จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง - กระทบยอดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี - จัดทำงบประมาณการ และบริหารการปิดงบบัญชีและวิเคราะห์งบประมาณ - วิเคราะห์รายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ - ควบคุม และซัพพอร์ตการใช้งานด้านระบบ Express - ควบคุมดูแล และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา จัดสรรหน้าที่ และกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบัญชีการเงินในระดับ***หัวหน้างาน/ผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีความรู้และความชำนาญด้านระบบบัญชี และภาษีอากร รวมถึงกฏหมายด้านบัญชีเป็นอย่างดี สามารถวางแผนบริหารจัดการระบบบัญชี,งบประมาณการ และการปิดงบทางบัญชี มีความรู้และความชำนาญด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และโปรแกรมอื่นๆ เช่น ERP, Express เป็นอย่างดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีระเบียบวินัยในตนเองและในการทำงาน ได้รับวัคซีนโควิคแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

30,000 - 45,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าคอมมิชชัน
ิทธิเครื่องดื่มในร้านกาแฟฟรีตามจำนวน - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - เบี้ยขยัน - ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา - กินเลี้ยงตามเทศกาล - กิจกรรม Outing บริษัท - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ฯลฯ

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์06:00 - 18:00 น.

company logo

บริษัท บลูโกลด์ คอฟฟี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ อาหาร/เครื่องดื่ม

บริษัทเอกชน

1. ผลิตเครื่องดื่มประเภทกาแฟสดขี้ชะมด และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 2. ไร่กาแฟขี้ชะมดและสวนน้ำ Blue Gold Water Park 3. Chamod Beer เครื่องดื่มเบียร์พรีเมี่ยม 4. Bluegold Construction and Technology... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

780 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลติดต่อ

ธนพร (ฝ่ายบุคคล)

092-593-5832

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume