กลับ

รับสมัคร Program Coordinator

มูลนิธิรากแก้ว

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์ยินดีรับผู้จบใหม่

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

• ติดต่อ ประสานงานผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเพื่อให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งทีมรากแก้ว และการดำเนินโครงการรากแก้วในสถาบันฯ • ให้คำแนะนำทีมนิสิตนักศึกษาในกระบวนการพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ เช่นการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาชุมชน การวางแผนงาน ตลอดจนวิธีและแนวทางในดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่ตรงตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ จนถึงเข้าร่วมการประกวดผลโครงการระดับประเทศ เพื่อให้โครงการมีคุณภาพ • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของทีมมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำ ประเมินผลโครงการ เชื่อมโยงการทำงาน และความร่วมมือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของทีมนิสิตนักศึกษา และโครงการของทีม • ร่วมออกแบบ วางแผน และจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายอาจารย์ นิสิต นักศึกษาโครงการรากแก้วทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพโครงการ และพัฒนาทักษะนิสิตนักศึกษาในด้านต่าง ๆ • ทำงานเชื่อมโยงประสานกับสถาบันอุดมศึกษา และมูลนิธิรากแก้วเพื่อให้เกิดเครือข่ายอาจารย์รากแก้ว และนิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง • สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการโดยใช้สื่อ Social Media เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• อายุ 24 - 28 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) • มีประสบการณ์ และใจรักการทำงานจิตอาสา/พัฒนาชุมชนและสังคม • มีความเป็นผู้นำสูง หากเคยเป็นผู้นำนิสิตนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมและนันทนาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา และ/หรือประสบการณ์ในการถอดบทเรียนและการจัดการข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถออกแบบงาน ของตนเองได้ • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีความสามารถในใช้สื่อ Social Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ และสามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ • สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:00 - 18:00 น.

company logo

มูลนิธิรากแก้ว

verified1
Verified Account

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : มูลนิธิ/องค์กร

เป็นองค์กรบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษากับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เยาวชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

โครงการรากแก้ว ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ดูแผนที่ Google Map

ข้อมูลติดต่อ

สิทธิชัย ปราศรัย (ฝ่ายบริหารฯ)

0825429462

www.rakkaew.org

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume