สำหรับผู้เริ่มทำงาน เมื่อไหร่จึงจะใช้สิทธิประกันสังคมได้กันนะ

logo internth square

INTERNTH ADMIN

05/11/2023

        สำหรับผู้ที่เริ่มทำงานใหม่ และเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตน บางครั้งอาจเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่า ถูกหักเงินสมทบเพื่อส่งเข้ากองทุนประกันสังคม และกรอกเอกสารเลือกโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแล้ว แต่พอไม่สบาย จะไปใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่เลือก แต่ปรากฎว่า ยังไม่มีสิทธิการรักษาประกันสังคม แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทำไมสิทธิประกันสังคมถึงไม่ขึ้น แล้วควรจะทำอย่างไร จะใช้สิทธิการรักษาอะไรดี ในบทความนี้เรามีคำตอบค่ะ

เมื่อใดจึงจะได้รับสิทธิประกันสังคม?

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ (จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย)

        - กรณีที่ท่านยังชำระครบ 3 เดือน แต่ชื่อสถานพยาบาลหลักตามสิทธิการรักษายังไม่ขึ้น ท่านสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้  โยสำรองจ่ายและเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมท้องที่ หากประสบอันตรายจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามอัตราเดียวกับการเจ็บป่วยกรณีอุบัติเหตุ  ส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น ๆ สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ในอัตราเดียวกับการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินเช่นกัน และให้ท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งสำนักงานประกันสังคมในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบทันที เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมดังกล่าว กำหนดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนใช้บริการทางการแพทย์ต่อไป

        - กรณีที่ท่านยังชำระไม่ครบ 3 เดือน แล้วเกิดการเจ็บป่วย ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาเดิมของท่านก่อน จนกว่าสิทธิประกันสังคมจะขึ้น
       *กรณีที่สิทธิการรักษาเดิมของท่าน คือ สิทธิบัตรทอง และท่านไม่สามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้ อาจจะเพราะย้ายมาทำงานต่างจังหวัด แต่ไม่ได้แจ้งย้ายสิทธิการรักษาตามมาตั้งแต่แรก ท่านก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ (หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ สปสช.) ได้โดยใช้สิทธิการรักษาพื้นฐานของท่าน หากเป็นการรักษากรณีเหตุสมควร หรือเหตุฉุกเฉิน(ตามความเห็นของแพทย์) ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการรับบริการที่มากกว่าสิทธิพื้นฐาน เช่น บริการทางเลือก ยานอกบัญชี ส่วนนี้ท่านอาจต้องชำระเงินเอง

 

2. กรณีคลอดบุตร

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ (จ่ายเงินสมทบครบ 5 เดือน ก่อนเดือนที่คลอดบุตร)

3. กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ (จ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ)

4. กรณีเสียชีวิต อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย (จ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย)

5. กรณีสงเคราะห์บุตร

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ (จ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือน ก่อนเดือนที่จะใช้สิทธิ) ที่สำคัญ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย!

6. กรณีชราภาพ

        ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ได้แก่

        6.1. เงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต)

        เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน(>15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

        6.2. เงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว)

        -  เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน(<15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
        -  เมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพและความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงหรือถึงแก่ความตาย

7. กรณีว่างงาน

        เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน (จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนก่อนการว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย)

 

        เป็นอย่างไรบ้างคะ จากบทความนี้หวังว่าท่านจะเข้าใจในเงื่อนไขของการใช้สิทธิประกันสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้น ว่าสิทธิใด จะสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ โดยข้อมูลดีๆที่แอดมินได้นำมาฝากทุกคนนี้ มีที่มาของข้อมูลมาจาก  www.sso.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั้นเองค่ะ

register internship

ตำแหน่งรับสมัครงานล่าสุด

Logo มูลนิธิรากแก้ว

มูลนิธิรากแก้ว

กรุงเทพมหานคร - สาทร

Program Coordinator

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์ยินดีรับผู้จบใหม่

หมวดหมู่ : งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

Logo มูลนิธิรากแก้ว

มูลนิธิรากแก้ว

กรุงเทพมหานคร - สาทร

ฝึกประสบการณ์

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานธุรการ งานการจัดการทั่วไป

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 4 อัตรา

Logo ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร - บางขุนเทียน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการตลาด

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์ยินดีรับผู้จบใหม่

หมวดหมู่ : งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 4 อัตรา

Logo ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ไทยเกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร - บางขุนเทียน

การบริหารและการตลาด

ฝึกงาน
รับด่วน

หมวดหมู่ : งานสรรหาบุคลากร recruiter

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา

Logo Convert Digital Co., Ltd.

Convert Digital Co., Ltd.

นนทบุรี - ปากเกร็ด

Digital Marketing

ฝึกงาน

หมวดหมู่ : งานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 2 อัตรา

Logo Convert Digital Co., Ltd.

Convert Digital Co., Ltd.

นนทบุรี - ปากเกร็ด

Sales Executive

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานขาย

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ