กลับ

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายระดมทุน

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

งานประจำ

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. วางแผน ดูแล แนะนำ กำกับ ชี้แจง และบริหารงานระดมทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายระดมทุน เพื่อให้มีความเป็นระเบียบและปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆที่ไ้ด้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษหรือสาขาบริหารธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 3.สามารถเขียนโครงการ / แผนงานเสนอแหล่งทุนภาคธุรกิจได้ 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ( ฟัง พูด อ่าน เขียน)

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

15,000 - 30,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลาพักผ่อนประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:00 - 17:00 น.

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทธุรกิจ : ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศล เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีเมื่อปีพ.ศ.2524 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณ และถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และการแพทย์ นอกจากนี้ยังรณรงค์เพื่... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

ข้อมูลติดต่อ

นุชลี รัตนพิทักษ์ (เจ้าหน้าที่บุคคล)

024120739

http://www.thaichildrights.org

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume