กลับ

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานประจำ

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

อาจารย์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญด้านชอฟท์แวร์ระบบหุ่นยนต์ หรือ ด้าน machine learning หรือการสร้างหุ่นยนต์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ชอฟต์แวร์และระบบ ROS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ข้อมูลเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-T0RJMw-T0RZNU5nPT0

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมฟฟ้า วิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีความเชี่ยวชาญด้านชอฟท์แวร์ระบบหุ่นยนต์ หรือ ด้าน machine learning ๔. หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ สร้างหุ่นยนต์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ ชอฟต์แวร์และระบบ ROS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๕. สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ ทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ได้ ๖. ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้.. ๖.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลักหรือหลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือ มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติความสามารถทางภาษาอังกฤษ ๖.๒ ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป จะต้องมี ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o คะแนน PBT (Paper based test) หรือ ๑๙'๖ คะแนน CBT (Computer based test) หรือ iBT (Internet based test) หรือ มี คะแนน IELTS (Level) ที่ได้ไม่ต่ำกว่า ๖.0 หรือ CMU-TEGS (Score) ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

41,000 บาท

สวัสดิการ

  จำนวนวันและเวลาทำงาน

  5 วัน/สัปดาห์08:00 - 17:00 น.

  รัฐวิสาหกิจ

  ประเภทธุรกิจ : การศึกษา

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานนับ 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือ... ดูเพิ่มเติม

  ที่อยู่

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

  ข้อมูลติดต่อ

  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HR)

  053941300

  https://hr.oop.cmu.ac.th/

  ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

  สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

  เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

  แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

  อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

  กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

  Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

  internth resume