กลับ

รับสมัคร Internal Audit Officer

Union Auction Public Company Limited

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์ยินดีรับผู้จบใหม่

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ลักษณะงาน

- กำหนดแผนงานตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานของบริษัท ฯ กำหนดแต่ละปี ร่วมกับผู้บังคับบัญชา - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงานที่ตรวจสอบ และจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด - รวบรวม สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง สาเหตุของปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ เอกสารหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อสรุปผลและเสนอต่อหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ - ติดตามผลการตรวจสอบ (Follow up) การปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ จากผู้รับการตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น - ประสานงานและช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)วาระการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม - ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การควบคุมภายใน - สามารถออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ - มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

18,000 - 20,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:00 - 18:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : ยานยนต์/ประดับยนต์

เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การประมูลครบวงจร ในประเภท รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ รวมถึง ทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่สุดของมืออาชีพ ในงานด้านการประมูล โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสำนักงานสาขาอีก 28 แห่งทั่วประเทศ ได้เปิดดำเนินธุรกิจบริการประมูลมากว่... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ

คามิน จูมทอง (Talent Acquisition Specailist)

0917055647

https://www.auct.co.th

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume