กลับ

รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

งานประจำ
รับเยอะ

จำนวนที่รับ 5 อัตรา

ลักษณะงาน

1.ส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 2.ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3.พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ เพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ 4.ติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ 5.จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา ตามเป้าหมายขององค์กรและเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6.ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 7.ให้บริการเยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพร่างกาย แนะนำช่วยเหลือ ส่งเสริม สุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 8.สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิด 9.เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ 10.พัฒนาความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสำหรับดูแลผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 11.พัฒนามาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่ 12.ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ , สาธารณสุขชุมชน , อนามัยชุมชน , วิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น 2. รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รักงานประสานชุมชน 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีใจรักในงานบริการ 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5. อายุ(ปี) : 22 - 35 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

14,000 - 15,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • อาหาร
  • ชุดพนักงาน
  • ที่พัก
- ค่า Incentive - วันหยุดพักร้อนประจำปี - รางวัลท่องเที่ยวในและต่างประเทศ - สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลฯลฯ - ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมพัฒนาความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ - ฯลฯ

จำนวนวันและเวลาทำงาน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลินิค

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยมีวิสัยทัศน์เป็นผู้ให้บริการมาตรฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูแบบองค์รวม ให้บริการสาธารณสุข ด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจุบันมีทั้งหมด 70 สาขา และบริษัทฯ กำลังขยายสา... ดูเพิ่มเติม

image gallery

ที่อยู่

115 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ข้อมูลติดต่อ

คุณนาย (HR)

091-7748889

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume