กลับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและสินทรัพย์

10X Plus Co., Ltd. (บริษัท สิบเอ็กซ์ พลัส จำกัด)

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ลักษณะงาน

ส่วนงานบัญชีต้นทุน 1. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ และสามารถหามูลค่าของสินค้าคงเหลือได้ 2. สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลังให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 4. จัดทำรายงานกระทบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าทุกสิ้นเดือน 5. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าในการปิดบัญชีประจำเดือน 6. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 7. จัดทำรายงานอายุสินค้าคงเหลือ (Inventory Aging Report) และพิจารณาตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 8. เสนอแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุน และควบคุมการปิดบัญชีด้านต้นทุน 9. วางแผนตรวจนับสินค้าคงเหลือร่วมกับฝ่ายคลังสินค้าเป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานข้อมูลผลการตรวจนับ 10. จัดทำรายงานตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายใต้ขอบเขตที่รับผิดชอบได้ 11. รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบจากการตรวจสอบต้นทุนและสินค้าคงเหลือให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนงานบัญชีสินทรัพย์ 1. บันทึกรายการสินทรัพย์ลงในทะเบียนสินทรัพย์ถาวรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชีและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 3. จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 4. จัดทำรายงานบัญชีสินทรัพย์ กระทบยอดรายการกับบัญชีแยกประเภท ให้ถูกต้องครบถ้วน 5. ตรวจนับสินทรัพย์ตามนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งติดป้ายทะเบียนให้ครบถ้วน และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับ 6. จัดทำรายงานตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภายใต้ขอบเขตที่รับผิดชอบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-33 ปี 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในด้านบัญชีต้นทุนหรืองานบัญชีอื่น ๆ 2 ปีขึ้นไป 4.มีความละเอียด รอบคอบ 5.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง 6.พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

25,000 - 35,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Group Insurance (ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม FWD + OPD + IPD) - Thai Massage (นวดเพื่อสุขภาพ สามารถเลือกร้านนวดเองได้) - People Listen (โปรแกรมดูแลสุขภาพจิตให้พนักงาน โดยนักจิตบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญ) - People Always on (โปรแกรมมอบ Reward และ Feedback ตลอดการทำงาน) - Scholarship (ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท) - Online/Onsite Training (คอร์สเรียนเสริมทักษะการทำงาน ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร) - การปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงานของพนักงาน - สวัสดิการกู้บ้านกับธอส. - Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) - Outing Trip (ท่องเที่ยวประจำปีกับบริษัท) - Vacation Leave (วันลาพักร้อน เริ่มต้นที่ 6 วันต่อปี) - Personal Leave (ลากิจ) - New Year Party (งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี) - ตรวจสุขภาพประจำปี - Birthday Gift (หยุดงานในวันเกิด)

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยี/ไอที/Software

บริษัท 10X Plus มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นที่ 1 ในผู้นำด้านธุรกิจประเภทไอทีเพื่อทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในพันธกิจ 3 ประการ ดังนี้ 1. แบรนด์สินค้าไอทีของคนไทย เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2569 และเป็น Top Of Mind ของผู้บริโภค 2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราอย่างต่อเ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

บริษัท สิบเอ็กซ์ พลัส จำกัด เลขที่ 2 ถนน ซอย ประชาราษฎร์ 4/1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ข้อมูลติดต่อ

Recruiter (Human Resource Officer)

061-538-5887

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume