กลับ

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เซฟ ที คัท แมนูแฟคเจอริ่ง

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบและวางระบบทางการบัญชีเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี - ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ - ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำและตรวจสอบบัญชีต้นทุนทั้งระบบ - ดูแลบัญชีทรัพย์สิน ควบคุม จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งระบบ บันทึกบัญชีพร้อมดูแลการคำนวณ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี - จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ตรงเวลาและถูกต้อง - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทและให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการลงบัญชีต่างๆ รวมทั้งการบริหารภาษีต่อผู้บริหาร - จัดทำและตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายปีและระบบการบริหารภาษี รวมถึงควบคุมการใช้งบประมาณฯให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานฯ ต่อผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนงาน ตรวจสอบ การตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ - วางแผนและแก้ไขปัญหาภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบัญชี - มีใบประกอบวิชาชีพทางบัญชี (CPD) - มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel/ Google Sheet ในการออกแบบ จัดทำรายงาน dashboard วิเคราะห์งบการเงิน และตรวจสอบ ควบคุมการทำงานได้ดี - มีประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP หากมีประสบการณ์การขึ้นระบบ / Implement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี สามารถเขียนอีเมลธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้ - มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในการติดต่อประสานงาน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดเชิงระบบ - มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ใส่ใจในรายละเอียดมีความรอบคอบสูง และมีความกระตือรือร้น - มีความรับผิดชอบในงาน สามารถจัดระดับความสำคัญของงาน รับแรงกดดันได้ดี และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. หยุดเสาร์/อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ -อายุ 40-50 ปี -เพศ หญิง / ชาย

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

50,000 - 60,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กิจกรรมกีฬาสีในเครือประจำปี กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมเที่ยวและสัมนานอกสถานที่ -ค่าคอมมิชั่น ค่าส่งเสริมการขาย(บางตำแหน่ง) -ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก(บางตำแหน่ง) -เงินสะสม เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยเหลือบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต -ค่าทักษะ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ประกันอุบัติเหตุบางตำแหน่ง -ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสังคม -ประกันชีวิตตลอดเป็นพนักงานบริษัท -มีบริการรถตู้รับ-ส่ง กรุงเทพ-สมุทรปราการ -ยูนิฟอร์มพนักงาน การส่งพัฒนาความรู้ -เบี้ยขยัน ค่าทักษะ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง)<li>มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -วันหยุดประจำสัปดาห์ หยุด เสาร์เว้นเสาร์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:00 - 18:00 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : เครื่องใช้ไฟฟ้า

เซฟ-ที-คัท ก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2541 โรงงานแห่งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและรับมอบใบรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 2015 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Thailand Board of Investment) เซฟ-ที-คัท ได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาตลอดเวลา จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจน กระทั่งปัจจุบันได้รับสิทธิบัตร ... ดูเพิ่มเติม

image gallery
image gallery
image gallery

ที่อยู่

เลขที่ 8 ซอยริมทางด่วน2 ถ.สุขุมวิท62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลติดต่อ

คุณเกษฎา,คุณตุ๊ก (เจ้าหน้าที่บุคคล)

027427362,0927912397

www.safe-t-cut.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume