กลับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน

LS Horizon Limited (บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน: - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย - จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลและทำรายงานรายรับ-รายจ่ายลูกหนี้ เจ้าหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภงด.1,3,53 ภ.พ.30, ภ.พ.36) ยื่นแบบและนำส่ง - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน - รับผิดชอบงานในส่วนของ AP และ AR - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร - สรุปรายงานต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุระหว่าง 24 - 30 ปี - มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์การทำบัญชีด้าน AP และ AR - มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีต่างๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และอื่นๆ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี - สามารถอ่าน-เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักร้อนประจำปี - วันหยุดตามประกาศธนาคาร (15 วัน/ปี) - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและคนไข้นอก

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษา

บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ("สำนักงาน") เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานร่วมในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว สิงค์โปร์ กัมพูชา และพม่า บุคลากรของสำนักงาน ประกอบไปด้วยทนายความกว่า 50 ท่าน ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายชาวต่าง... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 14 ทาวเวอร์ เอ, ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ข้อมูลติดต่อ

เอมปวีณ์ โชติจินตนาทัศน์ (ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายบุคคล)

02-6273443, 0818357876

www.lshorizon.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume