กลับ

รับนักศึกษาฝึกงาน ธุรการ-บัญชี

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด

ฝึกงาน
รับด่วน

หมวดหมู่ งานบัญชี accounting

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. การช่วยเตรียมเอกสารทางการบัญชีและธุรการให้พร้อมก่อนวันเก็บระเบียบบัญชี เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและไม่มีความผิดพลาด 2. การจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารทางการบัญชี ให้มีความเรียบร้อยและสะดวกต่อการค้นหา 3. การทำภาระงานเสริมที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชีหลัก เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของแผนกบัญชี 4. การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ-บัญชี เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ความรับผิดชอบ: นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ธุรการ-บัญชี ควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. ความสามารถในการเรียนรู้: สามารถเรียนรู้และปรับตัวกับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 3. การทำงานเป็นทีม: สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การสื่อสาร: มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การวางแผนและการจัดการเวลา: สามารถวางแผนและจัดการเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 6. ความคิดริเริ่ม: สามารถแก้ไขปัญหาและคิดริเริ่มในการเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม 7. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์: มีทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office และความชำนาญในการใช้งานระบบบัญชี ผลลัพธ์: 1. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 2. การเรียนรู้และปรับตัวกับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 3. การทำงานเป็นทีม 4. ทักษะการสื่อสารที่ดี 5. การวางแผนและการจัดการเวลา 6. ความคิดริเริ่ม 7. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

เบี้ยงเลี้ยง

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  มีเบี้ยเลี้ยง

  จำนวนวันและเวลาทำงาน

  5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:00 น.

  บริษัทเอกชน

  ประเภทธุรกิจ : อื่นๆ

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (1) งานวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานสร้างถังสเตนเลส,ถังเหล็กขนาดใหญ่, งานระบบท่อ, งานโครงสร้างเหล็ก ฯลฯ (2) งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานออกแบบผลิตตู้ MDB, MCC และ งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (3) งานวิศวกรรมระบบอัตโนมั... ดูเพิ่มเติม

  ข้อมูลติดต่อบริษัท

  จันทร์จิรา (บัญชี)

  095-485-5554

  http://miscible.co.th/

  ที่อยู่

  221/24 ถ.ปัญญาอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

  ตำแหน่งใกล้เคียง ที่อัพเดทล่าสุด

  ฝากเรซูเม่ไว้กับเราได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%

  สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

  เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

  แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

  อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

  กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

  Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

  internth resume