กลับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่คุณภาพ

บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จำกัด (Petchem Supply Co., Ltd.)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1.งานระบบบริหารคุณภาพ 1)จัดทำ ควบคุม และประชาสัมพันธ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 2)จัดทำ ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ ในระบบงาน 3)เป็นเลขานุการที่ประชุม MR Meeting 4)เป็นผู้ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพภายใน (Internal Audit) 5)จัดทำและสรุปผลรายงานการประเมินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 6)เป็นวิทยากรภายใน อบรมเรื่อง ISO 9001:2015 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 2.งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1)จัดประชุม สัมนา อบรม ในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 2)จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ ในการพัฒนาพนักงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ 3.งานลูกค้าสัมพันธ์ (CS) 1)บันทึกรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และประสานงานกับเจ้าของปัญหา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 2)ติดตามคำร้องเรียน และประสานงานกับเจ้าของปัญหา 3)ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี ตลอดจนสรุปผลประเมิน และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารทราบ 4)ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายปฎิบัติการ เพื่อทำแบบประเมิน Supplier ประจำปี ตลอดจนสรุปผล และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารทราบ 5)ตอบแบบสอบถามต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับระบบงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง หรือ ชาย สัญชาติไทย อายุ 25 – 35 ปี • ปริญญาตรี ทุกสาขา • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ไม่น้อยกว่า 2 ปี •มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 2 ปี • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน) ได้ดี • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Outlook ได้ดี • สามารถทำงานอย่างเป็นระบบและมีความละเอียดรอบคอบ • มีความอดทน และสามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานได้ดี

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

22,000 - 28,000 บาท

สวัสดิการ

  • โบนัส
• โบนัส • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ • ประกันอุบัติเหตุ • ทันตกรรม • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ (มงคลสมรส, คลอดบุตร, ฌาปนกิจ) •ทริปท่องเที่ยว 1 – 2 ครั้งต่อปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจระหว่างประเทศ/นำเข้า-ส่งออก

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ Piping, Fitting, Flanges และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำตาล กระดาษ น้ำมันและแก๊ส เหมืองแร่ เป็นต้น โดยได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 24 ปี ตั้งแต่เมษายน 2539 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการธุรกิจโดยมี ระบบบริหารคุณภา... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

5/8-9 หมู่ 4 ซ.รามอินทรา15 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลติดต่อ

นันทพัทธ์ พงษ์เทศ (HRADMIN)

02-105-4187 ต่อ 222

http://www.petchem.co.th

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume