กลับ

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานด้านการเงิน 2. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานด้านการเงิน 3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสาร 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 5. จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของสาขา สำนักงานและองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานด้านการเงิน 6. จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินขององค์กร 7. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน และตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินขององค์กร เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติขององค์กร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในทางการเงินและบัญชี 2. มีความรู้ในการจัดทำบัญชี และเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 3. สามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และทำรายงานการเงินได้ 4. มีความรู้ด้านการจัดสรรงบประมาณ 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

15,000 - 16,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ชุดพนักงาน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

จำนวนวันและเวลาทำงาน

6 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลินิค

องค์กรสุขภาพ เพื่อทุกชุมชน องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

115 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ข้อมูลติดต่อ

ปัณฑารีย์ (เอย) (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

092-438-9559

https://www.mithmitreeclinic.com/th/home

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume