กลับ

รับสมัคร เภสัชกร

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

ลักษณะงาน

1. ตอบปัญหาการใช้ยาให้แก่ผู้รับบริการ การปรับขนาดยา ตลอดทั้งผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยในขณะที่พักรักษาตัวที่สาขา/โซน/องค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานในการใช้ยาให้กับผู้รับบริการ 2. แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานที่กำหนดสำหรับงานบริการปฐมภูมิที่กำหนดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. จัดเก็บ บริหาร และควบคุมคลังยาให้มียาที่จำเป็นครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสียของยาและเวชภัณฑ์ 4. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ลักษณะกายภาพ และระยะเวลาการหมดอายุของยา เพื่อลดอัตราการสูญเสียของยาและเวชภัณฑ์ 5. กระจายยาไปตามฝ่ายเภสัชกรรมประจำสาขา/โซน เพื่อบริหารการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 6. ตรวจเช็คใบสั่งแพทย์และยาให้ถูกต้องเหมาะสม โดยตรวจสอบชื่อยา ขนาดยา จำนวน และวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้มากน้อยเพียงใด และตรวจสอบชื่อผู้ป่วย รายการยา ขนาด และจำนวนอีกครั้งก่อนจ่ายยา เพื่อลดความเคลื่อนในการใช้ยาและให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยสูงสุด 7. แนะนำการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 3. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 4. ยินดีรับเด็กจบใหม่

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

35,000 - 40,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์08:30 - 17:30 น.

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลินิค

องค์กรสุขภาพ เพื่อทุกชุมชน องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

115 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ข้อมูลติดต่อ

ปัณฑารีย์ (เอย) (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

092-438-9559

https://www.mithmitreeclinic.com/th/home

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume