กลับ

รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์รับด่วน

จำนวนที่รับ 10 อัตรา

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการตามสิทธิประโยชน์ 2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว 3. พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ เพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการได้อย่างมีมาตรฐาน 4. ติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการสร้างสภาวะสุขภาพที่ดีภายในชุมชนที่รับผิดชอบ 5. จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา เพื่อให้เป็นไปเป้าหมายขององค์กรและเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6. ให้บริการเยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพร่างกาย แนะนำช่วยเหลือ ส่งเสริม สุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 7. สอบสวนภาวะการเกิดโรคในเบื้องต้น ติดตามและรายงานการเกิดการเกิดโรคตามแบบรายงาน เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงที 8. เฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพตามความเสี่ยง 9. พัฒนาความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพยาบาลสำหรับดูแลผู้รับบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 10. พัฒนามาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่ เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการในพื้นที่ได้เหมาะสมตามบริบทและปัญหาของพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขาสาธารณสุขชุมชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ หรือมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการให้บริการ ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถออกหน่วย/เยี่ยมบ้าน ตามพื้นที่รับผิดชอบ 4. มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

14,000 - 16,000 บาท

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าคอมมิชชัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ที่พัก
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

จำนวนวันและเวลาทำงาน

ปฏิบัติงานตามกะทำงาน 08.00 - 18.00 น. 09.00 - 19.00 น. หยุด 6 วัน/เดือน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล/คลินิค

องค์กรสุขภาพ เพื่อทุกชุมชน องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

115 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ข้อมูลติดต่อ

ปัณฑารีย์ (เอย) (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

092-438-9559

https://www.mithmitreeclinic.com/th/home

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume