กลับ

รับนักศึกษาฝึกงาน Junior HR

Xenoptics Limited

ฝึกงาน
สัมภาษณ์ออนไลน์

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

1. นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Junior HR มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนทีม HR ในการดำเนินงานประจำวัน 2. เขียนและอัพเดทเอกสารทางด้านบุคคล 3. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในระบบ HRIS (Human Resource Information System) 4. ช่วยในกระบวนการรับสมัครงาน เช่น ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร จัดตารางการสัมภาษณ์ 5. ร่วมกับทีม HR ในการจัดการกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ อบรมหรือเวิร์คช็อป 6. ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการทางบุคคลให้แก่พนักงาน 7. ดูแลปัญหาทางบุคคลของพนักงาน และให้คำแนะนำในการแก้ไข 8. รวบรวมข้อมูลสถิติทางการบุคคล เช่น จำนวนการลาของพนักงาน อัตราการเกิดปัญหาในการทำงาน 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทีม HR

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ความรับผิดชอบ: นักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Junior HR ควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ โดยการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและตรงต่อเวลา 2. การสื่อสาร: ความสามารถในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง Junior HR เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน 3. การทำงานเป็นทีม: ความสามารถในการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถร่วมกันทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและสร้างความกระตือรือร้นในทีม 4. ความเป็นผู้นำ: สมบัติของการเป็นนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Junior HR คือความสามารถในการเป็นผู้นำ เพื่อสร้างและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้กับทีมงาน 5. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง: ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อปรับตัวและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 6. ความรอบรู้ด้านทรัพยากรบุคคล: ความรู้และความเข้าใจในด้านทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 7. การวางแผนและการจัดการเวลา: ความสามารถในการวางแผนและจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงต่อเวลาและทันเวลาที่กำหนด 8. ความคิดริเริ่ม: ความสามารถในการคิดริเริ่มและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรได

เบี้ยงเลี้ยง

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • อาหาร
  • ที่พัก

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:00 - 18:00 น.

company logo

Xenoptics Limited

ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี/ไอที/Software

บริษัทเอกชน

XENOptics Limited is a cutting edge research and development company. Based in Chiang Mai, Thailand with partners and offices worldwide. Founded in 2016 XENOptics, part of the XENON Technology Group, is led by a team of talented executives with extensive experience in establishing and managing in... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

195 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ - หางดง น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลติดต่อ

Pakamon Chaichana (ฝ่ายบุคคล)

+6652081419

https://xenoptics.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume