กลับสู่ก่อนหน้า
Nila Solutions Co., Ltd.

Nila Solutions Co., Ltd.

verified1
Verified Account

ข้อมูลติดต่อบริษัท

โทรศัพท์ 0815097455

ผู้ติดต่อ ลดาวัลย์ ดิษดี

ตำแหน่ง Business Support

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นิลา โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด Nila Solutions Co., Ltd., a joint venture between Tipco Asphalt Public Company Limited and Skyler Solutions Company Limited

office building

ประเภทบริษัท

บริษัทเอกชน

business type

ประเภทธุรกิจ

เทคโนโลยี/ไอที/Software

group

จำนวนพนักงาน

10 - 30 คน

start button

ปีที่ก่อตั้ง

2566


ที่อยู่บริษัท

118/1 ชั้น 15 Tipco Tower Tower 1 ถนนพระราม 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 2 ตำแหน่ง

Sales Executive

เงินเดือน : ตามความสามารถผู้สมัคร

งานประจำ
รับด่วน
1 อัตรา

Content Curation

เบี้ยเลี้ยง : 300 บาท

ฝึกงาน
รับด่วน
2 อัตรา