การฝึกงานสหกิจศึกษาคืออะไร ?

logo internth square

INTERNTH ADMIN

10/07/2024

สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับเราที่เก่าเวลาเดิมที่เว็บไซต์ internth เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาคืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากบทความที่เรานำมาฝาก พร้อมแล้วไปอ่านบทความกันเลยค่ะ 

การฝึกงานสหกิจศึกษาคืออะไร ? 

การฝึกงานสหกิจสหกิจ หรือ Cooperative Education (Co-op) เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาและการฝึกงานที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการฝึกงานสหกิจ

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกงานสหกิจคือการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการทำงานจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยทั่วไปแล้ว การฝึกงานสหกิจจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้:

 1. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎี: นักศึกษาจะได้ใช้ความรู้และทฤษฎีที่ได้เรียนมาในการแก้ไขปัญหาและทำงานในสถานการณ์จริง
 2. การพัฒนาทักษะวิชาชีพ: การฝึกงานสหกิจช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการเวลา
 3. การสร้างประสบการณ์การทำงาน: นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล: การฝึกงานช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบ และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนและกระบวนการของการฝึกงานสหกิจ

การฝึกงานสหกิจมีขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน ดังนี้:

 1. การเลือกสถานที่ฝึกงาน: นักศึกษาต้องค้นหาสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและความสนใจของตนเอง โดยอาจจะเป็นบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในวงการนั้นๆ
 2. การสมัครและการสัมภาษณ์: นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารการสมัครงาน เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) และจดหมายแนะนำ จากนั้นต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ตำแหน่งฝึกงาน
 3. การเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน: นักศึกษาควรเตรียมตัวในเรื่องของความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวัฒนธรรมองค์กร
 4. การทำงานและการเรียนรู้: ในช่วงระยะเวลาของการฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับมอบหมายงานและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยจะได้รับการดูแลและคำแนะนำจากพี่ๆ ในที่ทำงาน
 5. การประเมินผลและการรายงาน: หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องทำรายงานสรุปผลการฝึกงานและการประเมินผลจากผู้ควบคุมการฝึกงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเครดิตการศึกษา

ประโยชน์ของการฝึกงานสหกิจ

การฝึกงานสหกิจมีประโยชน์มากมายทั้งต่อนักศึกษาและองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงาน:

 1. ประโยชน์ต่อนักศึกษา:

  • เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน: นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมจริง เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร
  • พัฒนาทักษะที่จำเป็น: นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  • เสริมสร้างความมั่นใจ: ประสบการณ์การฝึกงานช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการทำงานและการตัดสินใจในอนาคต
  • สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ: นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในวงการ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการหางานในอนาคต
 2. ประโยชน์ต่อองค์กร:

  • รับแรงงานที่มีศักยภาพ: องค์กรได้มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะมาช่วยงาน ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ค้นพบบุคลากรที่มีความสามารถ: องค์กรสามารถใช้การฝึกงานเป็นโอกาสในการค้นพบและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนำมาเป็นพนักงานในอนาคต
  • เสริมสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ: นักศึกษามักมีความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในองค์กรเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและพัฒนาการทำงาน

การฝึกงานสหกิจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การฝึกงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น แต่ยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ได้รับนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการค้นพบและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ

หากเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาที่ฝึกงานทั้งแบบสหกิจศึกษาและแบบปกติทางนี้เลยค่ะที่เว็บไซค์ internth.com เรามีที่ฝึกงานดีๆ จากบริษัทชั้นนำมากมายรอเพื่อนอยู่ตรงนี้ หลังจากเพื่อนเรียนจบยังสามารถกลับมาหางานได้ที่เว็บไซต์เราได้อีกนะ เพราะเราคือเว็บไซต์หางานหาที่ฝึกงานที่มีงานดีรอเพื่อนอยู่มากมาย

 

 

register internship

ตำแหน่งรับสมัครงานล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานขายอื่นๆ

เงินเดือน :ตามความสามารถผู้สมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

Logo BTD Autopart (Thailand) Co. Ltd.

BTD Autopart (Thailand) Co. Ltd.

ชลบุรี - ชลบุรี

Technician

ฝึกงาน

หมวดหมู่ : งานช่างเทคนิค

เบี้ยเลี้ยง :ไม่กำหนด

จำนวนรับสมัคร : 1 อัตรา

Logo บริษัท OKVIP

บริษัท OKVIP

สระแก้ว - อรัญประเทศ

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีธนาคาร

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานตรวจสอบบัญชี

เงินเดือน :18,000 - 23,000 บาท

จำนวนรับสมัคร : 5 อัตรา

Logo บริษัท OKVIP

บริษัท OKVIP

สระแก้ว - อรัญประเทศ

ผู้ช่วยชาวต่างชาติ ไทย-จีน ไทย-เวียดนาม

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานล่าม งานแปลภาษา

เงินเดือน :30,000 - 60,000 บาท

จำนวนรับสมัคร : 5 อัตรา

Logo บริษัท OKVIP

บริษัท OKVIP

สระแก้ว - อรัญประเทศ

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีธนาคาร

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานตรวจสอบบัญชี

เงินเดือน :18,000 - 23,000 บาท

จำนวนรับสมัคร : 5 อัตรา

Logo บริษัท OKVIP

บริษัท OKVIP

สระแก้ว - อรัญประเทศ

ผู้ช่วยชาวต่างชาติ ไทย-จีน ไทย-เวียดนาม

งานประจำ
สัมภาษณ์ออนไลน์

หมวดหมู่ : งานล่าม งานแปลภาษา

เงินเดือน :30,000 - 60,000 บาท

จำนวนรับสมัคร : 5 อัตรา

ฝากเรซูเม่ไว้กับเราได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ