ตำแหน่ง HR คืออะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง

INTERNTH ADMIN

30/09/2023

ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล หรือ HR (Human Resources) เป็นบทบาทสำคัญในองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร หน้าที่ของบุคคลในตำแหน่ง HR อาจแตกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะขององค์กร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานบุคคล และอยากทำความรู้จักกับหน้าที่ของตำแหน่งงานนี้ให้มากขึ้น ลองอ่านบทความนี้กันค่ะ

หน้าที่ของทรัพยากรบุคคล หรือ HR

1. การสรรหาและจัดการบุคคล

- จัดการกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ รวมถึงการโฆษณาตำแหน่งงาน สรรหาผู้สมัคร การสัมภาษณ์และการเลือกคัด

- จัดทำเอกสารเพื่อสรรหา เช่น รายละเอียดตำแหน่งงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

- จัดการข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงบันทึกเวลาทำงานและการทำงานนอกเวลา

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- บริหารจัดการข้อมูลบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนตัว การตำหนิ และการส่งเสริมพัฒนา

- การจัดการบทบาทและความรับผิดชอบของพนักงาน

- การวางแผนการพัฒนาและสร้างทีมงานที่มีความสามารถ

- การจัดทำแผนสำรวจประเมินประสิทธิภาพของพนักงานและการพัฒนาตามผลสำรวจ

3. การบริหารและพัฒนาความรู้และทักษะ

- การวางแผนและดำเนินการในด้านอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของพนักงาน

- การจัดงานสัมมนาและอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

4. การจัดการสิทธิและสวัสดิการ

- การจัดทำและดำเนินนโยบายสวัสดิการและสิทธิพนักงาน เช่น สิทธิการลา บำเหน็จ และประโยชน์สวัสดิการ

- การจัดการแผนการเงินและการคลังสินทรัพย์

5. การบริหารความสัมพันธ์ของพนักงาน

- การสนับสนุนความร่วมมือและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และทีม

- การจัดการข้อสงสัยและข้อความที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

6. การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

- การเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและข้อขัดแย้งในที่ทำงาน

- การจัดการกับข้อขัดแย้งระหว่างพนักงาน

- การสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้ง การให้คำแนะนำในแก้ไขสถานการณ์ของพนักงานเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้น

7. การดูแลและจัดการกับผลประสิทธิภาพ

- การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงาน

- การประเมินประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดทำแผนการปรับปรุง

8. การเพิ่มความรู้และความเข้าใจในกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจ้างงาน

- การประสานงานกับทนายความเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจ้างงาน

- การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อความเข้าใจถึงข้อบังคับแรงงานและข้อกำหนด

9. การสนับสนุนองค์กรในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

- การเข้าใจและสนับสนุนแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

- การจัดทำแผนและโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

10. การดูแลสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

- การให้คำแนะนำและการดูแลสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

นอกเหนือจากบทบาทและหน้าที่ข้างต้น

        ฝ่าย HR ยังมีบทบาทในการประสานงานกับองค์กรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดงานสัมมนา เสวนา และกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ในองค์กร

        บทบาทของฝ่าย HR อาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะขององค์กร แต่หน้าที่หลักคือการดูแลและจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลการดำเนินงานขององค์กรในทุกระดับ นี่คือบางส่วนของภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของตำแหน่ง HR ในองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง องค์กรขนาดใหญ่อาจมีบทบาทและการแบ่งหน้าที่เพิ่มเติม เช่น เพิ่มระดับจากแผนก HR เป็น ฝ่าย HR ด้วยความซับซ้อนมากขึ้นในหลายฝ่ายย่อย เพื่อรองรับตามขนาดและโครงสร้างขององค์กรแต่ละแห่ง

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ