เจ้าหน้าที่เวชระเบียนในโรงพยาบาล ทำหน้าที่อะไรบ้าง

INTERNTH ADMIN

17/09/2023

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนในโรงพยาบาลเป็นบทบาทที่สำคัญในการดูแลและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาของผู้ป่วย หน้าที่ของตำแหน่งเวชระเบียน มีดังนี้

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนในโรงพยาบาล ทำหน้าที่อะไรบ้าง

1. การลงทะเบียนผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะทำการลงทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขบัตรประชาชน, และข้อมูลประวัติการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลมีข้อมูลเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยตามความเหมาะสม

2. การจัดเก็บข้อมูลการรักษา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย เช่น การตรวจรักษาทางการแพทย์, การรับยา, การผ่าตัด และข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ป่วย

3. การจัดเก็บประวัติทางการแพทย์

ผู้ป่วยมักมีประวัติทางการแพทย์ หรือประวัติการรักษาที่ยาวนาน และเจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลประวัติเหล่านี้ เพื่อให้แพทย์และทีมการรักษา จะสามารถสืบค้นหรือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจการรักษา 

4. การตรวจสอบสิทธิการรักษา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามสิทธิที่ถูกต้อง ส่งผลให้แผนกการเงินสามารถสร้างบิลและใบเรียกเก็บเงินตามการบริการทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยได้รับได้อย่างถูกต้อง ตรงสิทธิ

5. การส่งคำขอสิทธิการรักษา

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะทำหน้าที่ส่งคำขอใช้สิทธิการรักษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการรักษาจากบริษัทประกันสุขภาพ

6. การสื่อสารและบริการลูกค้า

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนต้องสามารถให้ข้อมูล หรือตอบคำถาม แก่ ผู้ป่วย-ญาติผู้ป่วย หรือบุคคลอื่น ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษา ค่าบริการ และแพ็กเกจการตรวจสุขภาพ การสอบถามห้องพัก หรืออื่นๆ

7. การจัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนมีหน้าที่จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการรักษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการในโรงพยาบาล

8. การประสานงานระหว่างแผนก

การทำงานในตำแหน่งนี้ มักจะต้องประสานงานกับแผนกต่างๆอยู่เสมอ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์, หน่วยการเงิน และหน่วยเครมค่ารักษา เป็นต้น

9. การรักษาความลับ

เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์และประวัติการรักษาของผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่ต้องการรักษาความลับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด

ดังนั้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน จึงถือได้ว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ ทั้งในการบันทึก การจัดการและการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด.

 

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ