เรียนโลจิสติกส์ จะสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง

INTERNTH ADMIN

08/10/2023

    สำหรับใครที่กำลังมองหางานด้านการขนส่งสินค้า หรือ งานโลจิสติกส์ หรือสำหรับน้องๆนักศึกษาที่เรียนสาขาโลจิสติกส์ แล้วไม่รู้ว่า เรียนโลจิสติกส์ จบไปทำอะไร หรือจะสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์ ทั้งทักษะและความรู้ที่สำคัญสำหรับงานโลจิสติกส์ รวมถึงตัวอย่างตำแหน่งงานด้านโลจิสติกส์ที่คุณสามารถเลือกสมัครงานได้มาฝาก

งานโลจิสติกส์ คืออะไร

    งานด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นงานที่รู้จักทั่วไปว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (งานด้านการขนส่งสินค้า) และมีความสำคัญมากในธุรกิจ งานนี้มุ่งหมายที่การเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด อาจจะดูเหมือนงานที่ง่าย แต่ในความเป็นจริงการปฏิบัติงานในด้านนี้ต้องใช้ความสามารถทั่วถึงอย่างสูงสุดเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

ทักษะและความรู้ที่สำคัญสำหรับงานโลจิสติกส์

1. การวางแผนและการจัดการคลังสินค้า:

  - การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.
  - การวางแผนการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้เหมาะสม.
  - การประเมินและการควบคุมสินค้าในคลังสินค้า.

2. การคาดการณ์และวิเคราะห์:

  - การใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์(ฐานข้อมูลเดิม) และข้อมูลปัจจุบัน เพื่อทำนายแนวโน้มในการจัดการโลจิสติกส์.
  - ทักษะในการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อคาดการณ์ความต้องการของตลาด.

3. การจัดการการขนส่ง:

  - การเข้าใจระบบขนส่งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง.
  - การวางแผนและการควบคุมการขนส่งสินค้า.
  - การจัดการเรื่องสินค้าที่ต้องการการจัดส่งพิเศษ เช่น สินค้าที่ต้องการความเย็นหรือความอ่อนไหว.

4. การใช้เทคโนโลยี:

  - ความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ (Logistics Information Systems) เพื่อติดตามและจัดการงานโลจิสติกส์.
  - การควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการจัดการโลจิสติกส์.

5. ความสามารถในการแก้ปัญหา:

  - การสามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในโลจิสติกส์.
  - การวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมในกรณีต่าง ๆ.

6. การสื่อสาร:

 - การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องร่วมงานกับทีมหรือลูกค้า.
  - การเป็นคนที่สามารถอธิบายแผนงานและการขนส่งให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน.

7. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง:

  - การมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ในโลจิสติกส์.
  - ความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้.

8. ความรับผิดชอบทางสภาพแวดล้อม:

  - การสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการทำงาน ที่ยั่งยืนในโลจิสติกส์ เช่น การลดการใช้พลังงานและการลดการสร้างขยะมูลฝอยในกระบวนการโลจิสติกส์.

ตำแหน่งงานด้านโลจิสติกส์

 1. ผู้จัดการโลจิสติกส์ (Logistics Manager)
 2. ผู้บริหารคลังสินค้า (Warehouse Manager)
 3. ผู้บริหารการขนส่ง (Transportation Manager)
 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหา (Procurement Specialist)
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่งสินค้า (Shipping and Receiving Specialist)
 6. ผู้จัดการสุขภาพและความปลอดภัยในคลังสินค้า (Health and Safety Manager)
 7. ผู้บริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Manager)
 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยของสินค้า (Security and Safety Specialist)
 9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Specialist)
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Specialist)
 11. ผู้บริหารภาคตะวันออก (Eastern Region Manager)
 12. ผู้บริหารภาคตะวันตก (Western Region Manager)
 13. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ออนไลน์ (E-Commerce Logistics Specialist)
 14. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เข้าด้านสุขภาพ (Healthcare Logistics Specialist)
 15. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Logistics Specialist)

    ตำแหน่งงานเหล่านี้มีความหลากหลายและความสำคัญในการดำเนินงานโลจิสติกส์ของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรมและสาขาธุรกิจ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของคุณได้ ตามความเหมาะสม

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี AI แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ