กลับ

รับสมัคร Purchasing Manager

B2 Boutique & Budget Hotel (Thailand)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท - ควบคุม ตรวจสอบ และอนุมัติการสั่งซื้อสินค้า โดยคำนึงถึงการบริหารทรัพยากรและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์งานจัดซื้อ และใช้ประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - วิเคราะห์สถานการณ์ราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ - ประสานงาน ติดต่อการจัดส่งสินค้ากับผู้จำหน่าย และติดตาม เพื่อให้จัดส่งสินค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ และจัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน เป็นระเบียบ เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ - ให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในส่วนงานจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สำนักงานโรงแรมสาขา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานเป้าหมายที่กำหนด - สรุปรายงานปัญหา และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ** กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน แนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน (ไม่เกิน 6 เดือน, หน้าตรง) พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการ ส่งเป็นไฟล์ MS Word หรือ PDF. ส่งมาที่ E-mail : [email protected] เท่านั้น เพื่อพิจารณา หรือ Tel. 053-242-834**

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อมากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในระบบผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม และทำงานในตำแหน่ง Purchasing Manager หรือ เทียบเท่า อย่างน้อย 2 ปี - มีประสบการณ์ใช้งานระบบ ERP หรือโปรแกรมจัดซื้อ - สามารถให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพของทีมงานจัดซื้อในระบบพนักงานปฏิบัติการได้ - เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน - หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ได้

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/รีสอร์ท

บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารโรงแรมเครือ บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ปัจจุบันบริหารโรงแรมกว่า 60 สาขาทั่วประเทศไทย เรามีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

362/3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลติดต่อ

สัณห์สิรี ศิริภรประภา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

053-242834

www.b2hotel.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume