กลับ

รับสมัคร Asst. Chief Accountant

B2 Boutique & Budget Hotel (Thailand)

งานประจำ
รับด่วน

จำนวนที่รับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติการเพิ่มเจ้าหนี้ในระบบ หรือแก้ไข้เจ้าหนี้ในระบบ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินในใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งรายงาน ภาษีหัก ณที่จ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้อง ** กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน แนบรูปถ่ายปัจจุบันของท่าน (ไม่เกิน 6 เดือน, หน้าตรง) พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการ ส่งเป็นไฟล์ MS Word หรือ PDF. ส่งมาที่ E-mail : [email protected] เท่านั้น เพื่อพิจารณา หรือ Tel. 053-242-834**

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 30-40 ปี - จบปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ในกาารทำบัญชีโรงแรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในระดับหัวหน้างาน - มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาในสถานะการณ์ต่างๆได้ดี และมีความเชียวชาญด้านภาษี - มีความรู้ความสามารถในงานด้านการตรวจสอบค่าใช้จ่าย บัญชีต้นทุน สินค้าคงเหลือ และ การ- ปิดบัญชี - มีความรู้ด้านภาษี (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม) - สามารถใช้โปรแกรม Sun Systems และ Check SCM (พิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความกระตือรือร้น

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • โบนัส
วันหยุดพักผ่อนประจำปี

จำนวนวันและเวลาทำงาน

บริษัทเอกชน

ประเภทธุรกิจ : โรงแรม/รีสอร์ท

บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารโรงแรมเครือ บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ปัจจุบันบริหารโรงแรมกว่า 60 สาขาทั่วประเทศไทย เรามีความต้องการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ... ดูเพิ่มเติม

ที่อยู่

362/3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลติดต่อ

สัณห์สิรี ศิริภรประภา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

053-242834

www.b2hotel.com

ได้งาน ที่ฝึกงาน ชัวร์ 100%เมื่อสร้างเรซูเม่ฝากไว้กับเรา

สร้างเรซูเม่ออนไลน์ กับ INTERNTH ดียังไง ?

เรามี Ai แนะนำงาน ช่วยคัดกรองงานที่เหมาะกับโปรไฟล์ของคุณ มาให้เลือกอัตโนมัติ

แชร์เรซูเม่ของท่านในรูปแบบ Link URL หรือ QR Code ได้เลย

อีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทกดเชิญร่วมทำงาน หรือคุณสมัครงาน

กราฟแสดงผล จำนวนบริษัทที่เปิดดูเรซูเม่ของคุณในแต่ละวัน

Encryption Resume เข้ารหัสบัญชี ความปลอดภัยสูง

internth resume